Zoeken

Green iQ-producten scoren uitstekend qua recycleerbaarheid: flexoTHERM exclusive 93 % - ecoTEC exclusive 82 %

In opdracht van Vaillant voerde het onafhankelijke eco-INSTITUT e.V. een onderzoek uit waarbij ze de recycleerbaarheid van de Green iQ-producten vergeleken met een flatscreen tv en een laatste generatie koel-vriescombinatie van gerenommeerde, milieubewuste merken. Het resultaat loont de moeite: de ecoTEC exclusive Green iQ bleek voor 82 % recycleerbaar te zijn en de flexoTHERM exclusive Green iQ zelfs voor 93 %.

Vergelijkende test

Dat recycleerbeerbaarheid een van de sleutelvoorwaarden is om het Green iQ-label aan een product toe te kennen, is niet zomaar een loze bewering. Om deze claim hardte maken, gaf Vaillant de opdracht aan het onafhankelijke studiebureau eco-INSTITUT e.V. om vergelijkende testen uit te voeren. Het bureau woog de recycleerbaarheid van de ecoTEC exclusive Green iQ en de flexoTHERM exclusive Green iQ af tegen deze van een flatscreen televisietoestel en een geavanceerde koel-vriescombinatie, beide van merken die gekend zijn om hun milieubewuste insteek.

Strenge normen

Om te beginnen werd elk toestel volledig ontmanteld. De materialen van de verschillende componenten werden vervolgens individueel beoordeeld op recycleerbaarheid. Dat gebeurde voor elk van de toestellen volgens identieke berekeningen en een strenge definitie van recycleerbaarheid. Voor deze definitie keert Vaillant trouwens terug naar de oorspronkelijke betekenis van de term recyclage: materialen die opnieuw een plaats kunnen vinden in het productieproces. Dus niet: materialen die nog kunnen gebruikt worden om energie op te wekken. Vandaar dat alle grondstoffen die enkel nog daartoe konden dienen een recycleerbaarheidsscore van 0 % toegekend kregen.

Opmerkelijke resultaten

Het onderzoek leverde opmerkelijke resultaten op. De flexoTHERM exclusive Green iQ warmtepomp behaalt het beste rapport met 93 %. De ecoTEC exclusive Green iQ scoort 82 %, dat is 6 % boven de koel-vriescombinatie die op 76 % afklokt en meer dan 20 % hoger dan de flatscreen tv, die slechts voor 61 % recycleerbaar bleek.

Op de juiste weg

Vaillant ziet deze resultaten alvast als een mooie bevestiging van zijn inspanningen en een extra stimulans om op dezelfde weg verder te gaan.

Bekijk de testrapporten: