Zoeken

Privacyverklaring

Laatste update: oktober 2022

Voor eindgebruikers

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer ernstig. Dit privacybeleid informeert u over de verwerking van persoonsgegevens. Het privacybeleid is van toepassing op onze website en de hier vermelde diensten. Voor bepaalde diensten kan een specifiek of aanvullend privacybeleid gelden.

Verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is Vaillant Group Belgium NV, Golden Hopestraat 15, 1620 Drogenbos ("wij", "ons").

Meer informatie en onze contactgegevens vindt u in onze wettelijke kennisgeving.

Wij zijn een onderneming van de Vaillant Group. Onder de Vaillant Group wordt verstaan Vaillant GmbH (Vaillant GmbH, Berghauser Str. 40, 42859 Remscheid, Duitsland) en de met Vaillant GmbH verbonden ondernemingen. De Vaillant Group omvat de merken Vaillant, Saunier Duval, awb, Bulex, DemirDöküm, Glow worm, Hermann Saunier Duval en protherm. Meer informatie over de Vaillant Group vindt u hier.

Gebruik van de website

U kunt onze website gebruiken zonder uzelf te identificeren of te registreren. Wanneer u onze website gebruikt, zendt u ons via uw browser gegevens toe die technisch noodzakelijk zijn om de verbinding tot stand te brengen en onze website te gebruiken. Dit omvat met name de datum en het tijdstip van de verbinding, uw IP-adres, de opgevraagde webpagina's en gedownloade bestanden, gegevens over de transmissie en het gebruik van de website, informatie over de browser en browserinstellingen, het besturingssysteem en het apparaat, en het internetadres van waaruit u toegang tot onze site hebt verkregen. De gegevens worden om technische redenen opgeslagen en verwerkt. Wij gebruiken deze informatie om de veiligheid van onze webpagina's te waarborgen, om de doeltreffendheid van internetreclame te meten, om statistieken op te stellen en om de activiteiten op de website te meten met het oog op de verbetering van ons aanbod. Over het algemeen slaan wij deze gegevens niet langer dan dertig dagen op.

Gebruik van gepersonaliseerde diensten

Voor het gebruik van gepersonaliseerde diensten hebben wij persoonsgegevens nodig, met name zodat u de desbetreffende dienst kunt gebruiken, zich kunt registreren of zodat wij contact met u kunnen opnemen. Het beoogde gebruik van de gegevens vloeit voort uit het respectieve doel van de aangeboden dienst. Niet alle van de volgende diensten worden op al onze websites of te allen tijde aangeboden.

Als u gebruik maakt van gepersonaliseerde diensten of zich registreert, slaan wij de voor de dienst vereiste persoonsgegevens op voor de duur van de respectieve diensten of voor de duur van uw registratie en daarna voor zolang als wettelijk vereist en toegestaan is. Als u klant bent, als wij een contract met u hebben, als u zich voor bepaalde diensten op onze website of voor het gebruik van toepassingen hebt geregistreerd, kunnen wij uw vragen en bestellingen mogelijk ook koppelen aan uw bestaande klantgegevens.

Wanneer wij u vragen ons bepaalde persoonlijke informatie te verstrekken, geven wij aan of de informatie nodig is om u de desbetreffende dienst te kunnen leveren. Verplichte informatie is gemarkeerd met een asterisk (*) of anders. Alle andere informatie die u ons verstrekt, is vrijwillig.

Indien u ervoor kiest om ons geen persoonsgegevens te verstrekken wanneer u gebruik maakt van diensten op onze website, zal uw beslissing geen wezenlijke nadelige gevolgen voor u hebben. Het is echter mogelijk dat u in dat geval bepaalde informatie niet via de website kunt ontvangen, dat u geen gebruik kunt maken van gepersonaliseerde diensten of dat u zich niet kunt registreren, of dat wij niet in staat zijn om volledig of helemaal niet op uw vragen te reageren.

Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan ondernemingen van de Vaillant Group indien dit noodzakelijk is voor het verlenen van de desbetreffende dienstverlening of voor de verwerking van uw vragen en verzoeken.

Voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens op uw toestemming is gebaseerd, kunt u uw toestemming voor de toekomst te allen tijde intrekken. U kunt daarvoor de onderstaande contactgegevens gebruiken. Wij zullen elke kennisgeving van terugtrekking onmiddellijk verwerken.

Installateurzoekfunctie

Wij bieden u de mogelijkheid om een installateur bij u in de buurt te vinden via onze installateurzoekfunctie. Over het algemeen kunt u van deze dienst gebruik maken zonder persoonsgegevens in te voeren, door alleen een locatie op te geven. U kunt echter uw exacte adres handmatig invoeren of de verzending van uw geschatte locatie (stad) via uw browser inschakelen. Uw browser gebruikt verschillende informatie om uw locatie te bepalen, met name uw IP-adres. Details hierover zijn te vinden in het privacybeleid van uw browser. Het doorgeven van een adres of locatie geschiedt op vrijwillige basis. Op basis van de verstrekte informatie ontvangt u een lijst van installateurs in uw regio.

Informatiemateriaal downloaden of bestellen

In de regel kunt u informatie en brochures over producten en diensten rechtstreeks van de website downloaden zonder enige persoonsgegevens te verstrekken. In bepaalde gevallen bieden wij de mogelijkheid om geselecteerd informatiemateriaal per e-mail of per post te ontvangen. Daartoe verstrekt u ons gegevens over de informatie die u nodig hebt en uw naam, titel, e-mailadres en postadres. In individuele gevallen kunnen wij om aanvullende informatie verzoeken die noodzakelijk is voor de respectieve dienst.

Klantendienst

Wij bieden verschillende manieren om contact op te nemen met onze klantendienst. Als u telefonisch contact met ons opneemt, vragen wij u ons de informatie te verstrekken die nodig is om uw vraag te behandelen. Dit omvat met name naam en contactgegevens, bijzonderheden over uw apparaat, probleem of bestelling, klantnummer, ordernummer, serienummer van het betrokken apparaat en bijzonderheden over de beschrijving van uw probleem. Wij kunnen nadere informatie vragen over de eigenaar van het apparaat of de ontvanger van de dienst of factuur. Wij kunnen uw informatie aanvullen met andere informatie (bijv. klantnummer, ordernummer, unitgegevens, foutinformatie, benodigde reserveonderdelen, geodata van de locatie van de unit) om onze klantendiensten beter te kunnen uitvoeren. Wij kunnen u ook vragen in te stemmen met marketing- en klanttevredenheidsonderzoeken en uw toestemming waar nodig documenteren. Wij vullen de gegevens ook aan met informatie met betrekking tot de verwerking van uw verzoek en de uitvoering van bestellingen in verband met de geleverde diensten. Wij gebruiken de gegevens om uw respectieve verzoeken te verwerken, in het bijzonder om vragen over onze producten en diensten te beantwoorden, bestellingen te aanvaarden, afspraken met onze klantendienst te maken, geleverde diensten te documenteren of diensten te factureren. Indien u ons uw telefoonnummer, mobiel nummer of e-mailadres hebt meegedeeld, zullen wij dit gebruiken om met u te communiceren over uw verzoek totdat de bestelling is voltooid. Dit omvat ook berichten via e-mail of SMS, om afspraken te bevestigen of eraan te herinneren.

Als u ermee instemt, nemen wij ook telefoongesprekken op voor kwaliteitsgarantie of opleidingsdoeleinden. De informatie wordt onmiddellijk na evaluatie, maar uiterlijk binnen 30 dagen, gewist.

Contact voor individueel advies

Wij bieden de mogelijkheid om een individueel consult aan te vragen. Daartoe verstrekt u ons gegevens over de informatie die u nodig hebt en uw naam, titel, e-mailadres en uw verblijfplaats of volledige adres. In individuele gevallen kan om nadere informatie worden verzocht, met name over uw verwarmingssysteem of uw behoeften. Met uw toestemming nemen wij dan per e-mail of telefoon contact met u op om uw gegevens te bevestigen, uw aanvraag te bespreken en een afspraak te maken voor een individueel consult. Als u dat wenst, sturen wij uw aanvraag ook door naar een geschikte installateur. Wij kunnen uw gegevens ook doorgeven aan bedrijven van de Vaillant Group wanneer dit nodig is om uw vraag te beantwoorden of de dienst te verlenen. Als u ons uw mobiele nummer hebt meegedeeld, zullen wij ook via sms met u communiceren om uw aanvraag te verwerken.

Nieuwsbriefregistratie

Wij bieden nieuwsbrieven in het algemeen of over specifieke onderwerpen aan, waarop u zich kunt abonneren. Als u zich wilt abonneren op een nieuwsbrief, hebben wij uw e-mailadres nodig.

Nadat u zich hebt ingeschreven voor een nieuwsbrief, ontvangt u een e-mail om uw inschrijving te bevestigen. Door te bevestigen, geeft u ons toestemming om u regelmatig informatie over onze producten en diensten te sturen in de vorm van een nieuwsbrief.

Wanneer wij een nieuwsbrief versturen, verzamelen wij ook gegevens over de verzending en het gebruik van de nieuwsbrief. Daartoe bevatten de nieuwsbrieven links naar beeldbestanden die op onze webservers zijn opgeslagen. Wanneer u een nieuwsbrief opent, uploadt uw e-mailprogramma deze beeldbestanden van onze webserver. Zo kunnen wij nagaan of en wanneer onze nieuwsbrieven werden geopend en welke inhoud werd gelezen. Wij gebruiken de op deze manier verzamelde informatie om uw gebruik van de nieuwsbrieven aantrekkelijker te maken, om de verzending van nieuwsbrieven te controleren en voor statistische doeleinden.

Dit geldt ook als u zich inschrijft voor een van onze nieuwsbrieven via aanbiedingen van derden, bijv. binnen de diensten van Google of Facebook. In deze gevallen kunnen de exploitanten van deze platforms ook persoonsgegevens van u verwerken. Het privacybeleid van de providers is van toepassing op dergelijke aanbiedingen van derden. Wij hebben geen invloed op de aanbiedingen van derden en hun privacybeleid.

U kunt zich te allen tijde afmelden voor een nieuwsbrief waarop u bent geabonneerd door ons een bericht te sturen of via een afmeldlink die voor dit doel in de nieuwsbrief is opgenomen.

Inschrijving voor evenementen

Wij bieden van tijd tot tijd aan dat u zich kunt inschrijven voor evenementen (bijv. informatie-evenementen, rondleidingen, handelsbeurzen). Hiervoor hebben wij uw naam en e-mailadres nodig en eventueel andere informatie die nodig is voor de planning en uitvoering van het desbetreffende evenement.

Gebruik van gegevens voor reclame per post en uw recht van verzet

Voor zover wettelijk toegestaan behouden wij ons het recht voor uw naam en postadres - voor zover wij deze gegevens in het kader van de contractuele relatie van u hebben ontvangen - te gebruiken voor onze eigen reclamedoeleinden, bijv. om u per briefpost interessante aanbiedingen en informatie over onze producten toe te sturen. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor deze doeleinden door ons een bericht te sturen, met name per e-mail of per post.

Pushberichten ontvangen via de browser

Wij bieden aan om pushberichten over onze producten en diensten te ontvangen. Om u aan te melden voor pushberichten, kunt u ermee instemmen pushberichten te ontvangen via uw browser of apparaat. Voor het aanbieden van pushberichten maken wij gebruik van een dienst die wordt aangeboden door CleverPush GmbH, Nagelsweg 22, 20097 Hamburg, Duitsland ("CleverPush"). De registratie voor pushberichten wordt gedocumenteerd en opgeslagen door CleverPush. Daartoe worden het tijdstip van registratie en een push token of apparaat-ID opgeslagen. Deze gegevens worden gebruikt om uw registratie te documenteren en om u de pushberichten te kunnen sturen. Wij analyseren pushberichten alleen statistisch om te zien of en wanneer pushberichten zijn weergegeven en aangeklikt. Dit stelt ons in staat pushberichten af te stemmen op de interesses van gebruikers. U kunt de instellingen en uw toestemming voor pushberichten in uw browser op elk moment individueel wijzigen en aanpassen. Als u in de toekomst geen pushberichten meer wenst te ontvangen, kunt u de meldingen dienovereenkomstig wijzigen in de instellingen van uw browser. Gedetailleerde instructies over hoe u pushberichten kunt activeren of deactiveren, vindt u in het helpmenu van uw browser.

Individuele informatie en aanbiedingen over verwarmingssystemen

Wij bieden u individuele informatie en offertes aan over verwarmingssystemen In het bijzonder kunt u een individueel voorstel krijgen voor een verwarmingssysteem. Hiertoe verstrekt u ons informatie over uw huidige verwarmingssysteem en uw toekomstige behoeften, in het bijzonder het volgende: Energietype, grootte, leeftijd en andere relevante kenmerken van het huis of de flat, gewenst tijdsbestek voor vervanging van het verwarmingssysteem, type gewenste verwarming en warmwateropwekking, isolatie van het gebouw, locatie van het gebouw (stad of gemeente). U kunt ons ook uw naam, titel, e-mailadres, telefoonnummer en volledig adres meedelen. Indien u via een advertentie bij ons aanbod bent terechtgekomen, slaan wij informatie op over de advertentiecampagne van waaruit u op onze website bent terechtgekomen, om de doeltreffendheid van onze internetreclame te meten en voor statistische doeleinden.

Op basis van de verstrekte informatie stellen wij één of meer installateurs voor. Als u een keuze hebt gemaakt en uw toestemming hebt gegeven, sturen wij uw aanvraag door naar de geselecteerde installateur en ontvangt u een systeemvoorstel van de installateur. Dit geldt ook wanneer u ons telefonisch of op een andere manier vraagt om uw gegevens door te geven aan een installateur, zodat deze u een offerte voor een verwarmingssysteem kan doen. Met uw toestemming nemen wij eveneens per e-mail of telefoon contact met u op om uw gegevens te bevestigen, uw plannen te bespreken en een individueel advies te regelen van ons of van de installateur. Als u ons uw mobiele nummer hebt meegedeeld, zullen wij ook via sms met u communiceren om uw aanvraag te verwerken of berichten te sturen. Daarna kunnen wij verdere informatie verwerken over de voortgang van uw project, onderhoudsopdrachten of andere serviceopdrachten in verband met uw project.

Afspraken maken met onze klantendienst en bestellingen plaatsen

Wij bieden de mogelijkheid om online of telefonisch een afspraak te maken met onze klantendienst. Daartoe hebben wij informatie nodig met name over het soort bestelling (reparatie, onderhoud of andere), over uw probleem en de gevraagde diensten, over het betrokken product (bv. serienummer, naam, klasse, type, model, prestaties), uw naam, titel, e-mailadres, telefoonnummer (vast of mobiel) en de locatie van het apparaat. Wij vragen u ook te bevestigen dat u akkoord gaat met de toepasselijke voorwaarden. Wij hebben deze informatie nodig om de inzet van de klantenservice te plannen, om afspraken met u te coördineren, om de bestelling te bevestigen en om met u te communiceren tijdens de afhandeling van de bestelling. Wij controleren het bestaan van het adres van de locatie om onjuiste informatie te voorkomen.

Registratie van het product

Wij bieden u de mogelijkheid uw product te registreren en te profiteren van speciale voordelen voor geregistreerde producten. Voor productregistratie hebben wij het serienummer van het desbetreffende product nodig en verdere gegevens over het apparaat en uw contactgegevens. Als onderdeel van het registratieproces moet u een wachtwoord instellen. U kunt uw contactvoorkeuren tijdens de registratie en ook daarna instellen. U kunt ook uw installateur opgeven om bepaalde voordelen te verkrijgen. Wij gebruiken uw gegevens om uw registratie en de aangeboden diensten te verstrekken en te beheren.

Registratie voor selfserviceportaal

Wij bieden u de mogelijkheid om bepaalde diensten zelfstandig te gebruiken via een selfserviceportaal. U kunt zich hiervoor inschrijven met uw huisadres of uw klantnummer. Voorwaarde is dat u al een klantendienstgesprek hebt gehad op de huidige locatie van de eenheid of dat u uw product hebt geregistreerd. Voor registratie moet u uw klantnummer, uw postcode en uw e-mailadres invullen. Voor productregistratie hebben wij het serienummer van het product nodig en verdere gegevens over het apparaat. U kunt zich ook registreren met uw volledige adresgegevens en e-mailadres. In beide gevallen moet u een wachtwoord aanmaken. Wij gebruiken uw gegevens om uw inschrijving en de aangeboden diensten te verstrekken en te beheren, met name om reparatie- en onderhoudsafspraken te regelen, afspraken te beheren en de door u gekozen contactinstellingen te beheren.

Cookies, analyse-instrumenten, tracking en targeting, sociale media

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die via de website tijdelijk op uw apparaat worden opgeslagen. Wij gebruiken cookies voor verschillende doeleinden, die hieronder worden beschreven.

Wij gebruiken onze eigen cookies, met name functionele cookies, om onze website gebruiksvriendelijker te maken, om de navigatie en het gebruik van formulieren te vergemakkelijken, om het inloggen en de registratie te vereenvoudigen, om bepaalde functies aan te bieden, om de toestemming voor of de weigering van cookies op te slaan en om de veiligheid van onze website en onze systemen te waarborgen. De overeenkomstige cookies zijn dus noodzakelijk om onze website functioneel te kunnen gebruiken. Toestemming is niet vereist voor deze essentiële cookies.

Wij gebruiken ook cookies van derden, met name in verband met het gebruik van analytische hulpmiddelen, tracking- en targetingtechnologieën.

Meet- en analyse-instrumenten worden gebruikt om het gebruik van onze website beter te begrijpen en dienovereenkomstig te optimaliseren. Met de bijbehorende cookies verzamelen wij informatie over hoe u met onze website omgaat en welke pagina's u hebt bezocht. De informatie die wij met deze cookies verzamelen of opslaan, is samengevoegd en niet aan u persoonlijk gekoppeld. Dergelijke cookies worden geactiveerd met uw toestemming, en u kunt uw toestemming op elk moment intrekken.

Tracking- en targetingtechnologieën worden gebruikt om de levering van reclame en andere marketing op het internet te optimaliseren. Deze cookies volgen en verzamelen informatie over uw online activiteiten om adverteerders te helpen relevantere reclame aan u te leveren op basis van uw interesses. Deze cookies kunnen deze informatie delen met andere organisaties of adverteerders. Dergelijke cookies worden geactiveerd met uw toestemming, en u kunt uw toestemming op elk moment intrekken.

Wij integreren ook bepaalde zogenaamde sociale media-aanbiedingen of externe inhoud op onze websites. Wanneer u sociale media gebruikt, maakt u ook gebruik van de respectieve aanbiedingen van de providers van sociale media, die ook cookies gebruiken. Dergelijke cookies worden geactiveerd met uw toestemming, en u kunt uw toestemming op elk moment intrekken.

In principe kunt u onze website ook bekijken zonder cookies. De meeste browsers accepteren cookies echter automatisch als standaardinstelling. U kunt het opslaan van cookies op uw eindapparaat echter voorkomen of beperken. Raadpleeg de instructies van de fabrikant van uw browser om te weten te komen hoe dit in detail werkt. U kunt ook reeds ingestelde cookies op elk moment via uw browser verwijderen. U kunt ook de "Do Not Track"-instellingen van uw browser gebruiken om cookies te beheren. U kunt ook de cookies van bepaalde externe providers uitschakelen op de pagina van de "Digital Advertising Alliance" op http://www.aboutads.info/choices/of op de pagina "Your Online Choices" op https://www.youronlinechoices.com. Als u de essentiële cookies niet accepteert, kan dit leiden tot functionele beperkingen van onze aanbiedingen.

Bij gebruik van cookies van andere providers ("cookies van derden") is het mogelijk dat de verzamelde gegevens door de desbetreffende provider worden doorgegeven aan een land buiten de EU of de EER dat geen passend niveau van gegevensbescherming biedt. Met name de VS bieden momenteel geen passende bescherming in de zin van de AVG, omdat overheidsinstanties in de VS onder bepaalde omstandigheden toegang hebben tot persoonsgegevens die in het bezit zijn van bedrijven, zonder dat de betrokkenen over passende middelen beschikken.

Overdracht van persoonsgegevens binnen de Vaillant Group en aan derden

Persoonsgegevens worden door ons als verantwoordelijke voor de verwerking verwerkt en ten behoeve van de dienstverlening doorgegeven aan verwerkers binnen de Vaillant Group en aan externe verwerkers die de gegevens uitsluitend namens ons en volgens onze instructies verwerken. Indien wij een beroep doen op derde providers die de gegevens ook voor hun eigen doeleinden gebruiken, hebben wij dit in het bijzonder beschreven in verband met de informatie over cookies.

Met uw toestemming geven wij ook persoonsgegevens door aan gespecialiseerde vaklui of andere derden indien dit noodzakelijk is voor het verlenen van bepaalde diensten.

De overdracht van persoonsgegevens aan binnen- en buitenlandse rechtbanken, autoriteiten of andere overheidsinstellingen vindt uitsluitend plaats in het kader van de wettelijke bepalingen.

Gegevensverwerking door derden en verwerking buiten de EU of de EER

Persoonsgegevens worden door ons als verantwoordelijke voor de verwerking verwerkt en ten behoeve van de dienstverlening doorgegeven aan verwerkers binnen de Vaillant Group en aan externe verwerkers die de gegevens uitsluitend namens ons en volgens onze instructies verwerken.

In sommige gevallen wordt de gegevensverwerking namens ons uitgevoerd door een verwerker buiten de EU of de EER. In dat geval zullen wij, tenzij de Commissie een adequaatheidsbesluit heeft genomen met betrekking tot het ontvangende land, met een geschikte dienstverlener afspraken maken over passende waarborgen voor de bescherming van persoonsgegevens, in het bijzonder door de toepasselijke modelcontractbepalingen van de EU overeen te komen.

Met name in verband met het gebruik van analyse-instrumenten, tracking- en targetingtechnologieën van derde providers of de integratie van social media-aanbiedingen, is het mogelijk dat de derde providers ook gegevens buiten de EU of de EER verwerken. Met name derde providers kunnen persoonsgegevens verwerken in de VS. De VS bieden momenteel geen passende bescherming in het kader van de AVG, met name omdat overheidsinstanties in de VS in bepaalde omstandigheden recht hebben op toegang tot persoonsgegevens die in het bezit zijn van bedrijven, zonder dat de betrokkenen over passende rechtsmiddelen beschikken.

Beveiliging van gegevens

Wij passen technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen toe om de door ons beheerde persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde bekendmaking van of toegang tot persoonsgegevens. Alle persoonsgegevens die u bij het gebruik van gepersonaliseerde diensten verstrekt, worden ons in gecodeerde vorm toegezonden. Wij gebruiken hiervoor een geavanceerd encryptieproces. Uw gegevens zijn beveiligd met een wachtwoord in de systemen waarin zij zijn opgeslagen. De personen die er toegang toe hebben, mogen uw gegevens krachtens strikte veiligheidsvoorschriften niet aan derden meedelen. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd.

Uw rechten

U hebt het recht om te verzoeken om toegang tot en rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens of om beperking van de verwerking, of om bezwaar te maken tegen de verwerking, evenals het recht op gegevensoverdraagbaarheid, in elk geval in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

Wanneer de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken, zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking daarvan.

U kunt ook contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming om uw bovengenoemde rechten te doen gelden.

U hebt het recht om overeenkomstig de wettelijke bepalingen een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit, indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wettelijke bepalingen. Daartoe kunt u zich in het bijzonder wenden tot de autoriteit in de EU-lidstaat van uw gewone verblijfplaats of van de plaats van de vermeende inbreuk.

De Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel) is voor ons verantwoordelijk. U kunt hun huidige contactgegevens vinden op de website van de gegevensbeschermingsauthoriteit.

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

Indien u vragen of suggesties hebt op het gebied van gegevensbescherming, kunt u deze per e-mail of per brief richten aan onze functionaris voor gegevensbescherming, die te bereiken is op de volgende contactgegevens:

Per e-mail: gdpr@vaillant-group.be

Per post: Vaillant Group Belgium NV - Gegevensbescherming, Golden Hopestraat 15, 1620 Drogenbos, België.

Wijzigingen voorbehouden

Wij behouden ons het recht voor om deze bepalingen inzake gegevensbescherming te allen tijde te wijzigen in het kader van de toepasselijke wetgeving. Gelieve ook de respectieve gebruiksvoorwaarden en algemene voorwaarden in acht te nemen bij het gebruik van onze internetpagina's.

Laatste update: oktober 2022

Voor professionele gebruikers

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer ernstig. Dit privacybeleid informeert u over de verwerking van persoonsgegevens. Het privacybeleid geldt voor deze website en het gepersonaliseerde Serviceportaal myVAILLANT Pro, dat voor zakelijke doeleinden ter beschikking wordt gesteld aan installateurs en andere gebruikers en professionele Partners ("Partners") en de medewerkers van Partners ("Gebruikers") ("Serviceportaal"). Het privacybeleid is ook van toepassing op de diensten die via het portaal worden aangeboden. Voor bepaalde diensten kan een speciaal of aanvullend privacybeleid gelden.

Verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is Vaillant Group Belgium NV, Golden Hopestraat 15, 1620 Drogenbos ("wij", "ons").

Meer informatie en onze contactgegevens vindt u in onze gebruiksvoorwaarden.

Wij zijn een onderneming van de Vaillant Group. Onder de Vaillant Group wordt verstaan Vaillant GmbH (Vaillant GmbH, Berghauser Str. 40, 42859 Remscheid, Duitsland) en de met Vaillant GmbH verbonden ondernemingen. De Vaillant Group omvat de merken Vaillant, Saunier Duval, awb, Bulex, DemirDöküm, Glow worm, Hermann Saunier Duval en protherm. Meer informatie over de Vaillant Group vindt u hier.

Gebruik van het Serviceportaal

Het Serviceportaal wordt ter beschikking gesteld voor algemene informatie en als een gepersonaliseerde webdienst voor Partners.

Wanneer u onze website gebruikt, zendt u ons via uw browser gegevens toe die technisch noodzakelijk zijn om de verbinding tot stand te brengen en onze website te gebruiken. Dit omvat met name de datum en het tijdstip van de verbinding, uw IP-adres, de opgevraagde webpagina's en gedownloade bestanden, gegevens over de transmissie en het gebruik van de website, informatie over de browser en browserinstellingen, het besturingssysteem en het apparaat, en het internetadres van waaruit u toegang tot onze site hebt verkregen. De gegevens worden om technische redenen opgeslagen en verwerkt. Wij gebruiken deze informatie om de veiligheid van onze webpagina's te waarborgen, om de doeltreffendheid van internetreclame te meten, om statistieken op te stellen en om de activiteiten op de website te meten met het oog op de verbetering van ons aanbod. Over het algemeen slaan wij deze gegevens niet langer dan dertig dagen op. U kunt het algemeen toegankelijke deel van onze website gebruiken zonder uzelf te identificeren of te registreren.

Om toegang te krijgen tot het gepersonaliseerde gedeelte van het Serviceportaal moet de Partner zich registreren, waarbij de bedrijfsgegevens en de contactgegevens van de werknemers die het Serviceportaal wensen te gebruiken, worden verzameld. Voor de registratie van een werknemer moeten een titel, voornaam, achternaam, een persoonlijk e-mailadres en een mobiel nummer worden opgegeven. Verdere informatie kan nodig zijn. Gebruik is alleen mogelijk voor bevoegde en geregistreerde medewerkers van de Partner en vereist registratie met een individuele gebruikersnaam (e-mailadres) en een wachtwoord.

In het kader van het gebruik van het Serviceportaal en de gepersonaliseerde diensten door de respectieve Partner en diens medewerkers, verwerken wij persoonsgegevens, met inbegrip van de gegevens van de medewerkers en eindklanten van de Partner, voor zover dit noodzakelijk is voor de respectieve dienst. De Partner zorgt ervoor dat hij ten opzichte van de werknemer gemachtigd is om de werknemer als gebruiker te benoemen en klantgegevens aan ons door te geven. Met zijn registratie en gebruik van het Serviceportaal bevestigt de werknemer dat hij instemt met zijn registratie als gebruiker van het Serviceportaal.

Wij slaan de persoonsgegevens op voor de duur van de registratie van de Partner en de respectieve werknemers en daarna voor zolang als wettelijk vereist en toegestaan.

Wanneer wij u vragen ons bepaalde persoonlijke informatie te verstrekken, geven wij aan of de informatie nodig is om u de desbetreffende dienst te kunnen leveren. Verplichte informatie is gemarkeerd met een asterisk (*) of anders. Alle andere informatie die u ons verstrekt, is vrijwillig.

De informatie die binnen het Serviceportaal wordt aangeboden, is in het algemeen toegankelijk en bruikbaar zonder de aanvullende verstrekking van persoonsgegevens. Dit geldt met name voor informatie over producten, systemen, reserveonderdelen en technische documenten zoals specialistische informatie, informatie voor eindgebruikers, prijslijsten en checklists.

Voor zover voor bepaalde diensten de verstrekking van verdere persoonsgegevens vereist is, is het mogelijk dat deze niet volledig kunnen worden gebruikt indien u de noodzakelijke gegevens niet verstrekt.

Wij kunnen de verstrekte persoonsgegevens doorgeven aan ondernemingen van de Vaillant Group indien dit noodzakelijk is voor de desbetreffende dienstverlening.

Voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens op uw toestemming is gebaseerd, kunt u uw toestemming voor de toekomst te allen tijde intrekken. U kunt daarvoor de onderstaande contactgegevens gebruiken. Wij zullen elke kennisgeving van terugtrekking onmiddellijk verwerken.

Persoonsgegevens

Wij verzamelen de stamgegevens van het bedrijf van de Partner in het kader van de bestaande contractuele relatie en de registratie voor het Serviceportaal. De stamgegevens van het bedrijf omvatten de contactgegevens van de gemachtigde vertegenwoordigers en contactpersonen van de Partner, het fiscaal nummer, het handelsregisternummer en de bankgegevens. De gegevens worden gebruikt voor de administratie van de contractuele relatie en de toegang tot het Serviceportaal.

Wij verzamelen gegevens van werknemers voor de administratie van de toegang tot het Serviceportaal. De werknemersgegevens omvatten met name titel, naam, telefoonnummer, mobiel nummer, wachtwoord en de Partner met wie de werknemer verbonden is. In het kader van het gebruik van het Serviceportaal kunnen verdere gegevens over de werknemer worden opgeslagen en verwerkt, met name de datum van de laatste login op het Serviceportaal, de kwalificaties van de werknemer met betrekking tot onze producten, de autorisaties van de werknemer om deel te nemen aan opleidingen en informatie over deelname aan opleidingen.

Wij verzamelen en verwerken gegevens van eindklanten van de Partner alleen voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de dienstverlening aan de Partner, in het bijzonder in verband met het boeken van diensten bij onze klantenservice. In dit verband kunt u ons de informatie verstrekken die nodig is om de bestelling te plaatsen. Dit omvat het type bestelling, informatie over het getroffen apparaat, de probleemomschrijving, uw eigen bestelnummer, informatie over de servicelocatie, inclusief de naam en contactgegevens van de eigenaar van het getroffen apparaat, de contactgegevens van een contactpersoon ter plaatse, de gewenste datum, het type van mogelijk contact. Wij gebruiken deze gegevens om de bestelling van de klantendienst te verwerken.

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens (art. 9 AVG) met betrekking tot Partners, hun werknemers of eindklanten.

Verdere details over de persoonsgegevens die wij verwerken, kunnen worden vermeld in de beschrijving van de desbetreffende dienst en toepassing die wij op het Serviceportaal aanbieden.

Diensten ter ondersteuning van overleg, planning en voorbereiding van offertes

Wij bieden u verschillende hulpmiddelen en toepassingen binnen het Serviceportaal. De instrumenten dienen ter ondersteuning van het overleg, de planning en de voorbereiding van offertes ten aanzien van eindgebruikers. De tools en applicaties worden in het algemeen op zodanige wijze aangeboden dat geen specificatie van de eindgebruikers vereist is. Wij verzamelen gegevens over het gebruik van de tools en applicaties door de Partner, met name voor statistische doeleinden en om onze producten en diensten te optimaliseren. Een individuele analyse met betrekking tot het gebruik door individuele werknemers van de Partner vindt niet plaats.

Planningtools

Wij stellen u verschillende planningtools ter beschikking die u kunt gebruiken zonder persoonsgegevens te verstrekken. Hiertoe behoren bijvoorbeeld de tools voor de registratie van projectgegevens, "quick design" warmtepompen (minitools), hydraulische database, online onderdelencatalogus, ERP labeling tool, opbrengstberekening, BIM bestanden. Sommige tools worden voor ons door externe dienstverleners ter beschikking gesteld op grond van een gegevensverwerkingsovereenkomst. Niet elke tool is op elke markt beschikbaar.

Met onze offertetool hebt u de mogelijkheid om ontwerpen en berekeningen uit te voeren volgens bepaalde normen voor verwarmingssystemen en om afzonderlijke projecten te beheren. De tool kan worden gebruikt zonder persoonsgegevens te verstrekken. Met het oog op het beheer van verschillende projecten en het genereren van gepersonaliseerde rapporten, kunt u met de tool persoonlijke gegevens over het project en het installatiebedrijf invoeren. De projectgegevens omvatten: Naam van het bouwproject, projectnaam, klantnummer, naam, adres, telefoon, fax, e-mail. De gegevens van het installatiebedrijf omvatten: Bedrijfsnaam, contactnaam, adres, telefoon, fax en e-mail, bedrijfslogo. De Partner zorgt ervoor dat hij gemachtigd is om de relevante gegevens te gebruiken. Met deze tool kan ook technische informatie over het project in kwestie worden verzameld en kunnen berekeningen met betrekking tot het geplande verwarmingssysteem worden ontworpen en uitgevoerd. Wij verwerken de gegevens voor het ter beschikking stellen van de tool, alsook voor onze eigen statistische doeleinden.

Leads van particuliere klanten en statusapp/lead platform

Met behulp van de configurator of een online webformulier kan de potentiële eindklant gegevens over de woon- en verwarmingssituatie verstrekken en een systeemvoorstel ontvangen.

Onder bepaalde voorwaarden bieden wij Partners leads aan van particuliere eindklanten en het gebruik van de bijbehorende app aan. Via dit platform bieden wij de Partner contactgegevens aan van geïnteresseerden en potentiële klanten die geïnteresseerd zijn in bepaalde producten en diensten en toestemming hebben gegeven voor de openbaarmaking van hun gegevens. De Partner die geschikt is voor de aanvraag van de klant kan een overeenkomstige offerte aanvaarden, contact opnemen met de betrokken geïnteresseerde of klant en deze adviseren, productinformatie verstrekken en/of een offerte indienen voor de aankoop en installatie van een van onze verwarmingsproducten. De Partner gebruikt het platform om contact op te nemen met geïnteresseerden en klanten en om, indien nodig, de persoonlijke gegevens van de geïnteresseerden en klanten te verwerken in verband met de planning en conceptie van de orders. Wij verwerken de aan de Partner verstrekte gegevens over geïnteresseerden en potentiële klanten voor het klantenbeheer met betrekking tot deze klanten, alsmede voor onze eigen statistische doeleinden. Voor zover wij anderszins als verwerker van de Partner optreden, zijn de toepasselijke voorwaarden voor gegevensverwerking voor Partners van toepassing.

Opleidingen voor werknemers

Wij bieden verschillende opleidingen aan voor onze Partners en hun werknemers. In verband met de planning en uitvoering van opleidingen verwerken wij de contactgegevens van de deelnemende werknemers, alsmede informatie over de deelname aan de opleidingen. Wij verwerken de gegevens met name voor de planning en voorbereiding van opleidingen, voor de communicatie met de deelnemers aan opleidingen, voor de facturering van de opleidingen (indien van toepassing), alsmede voor de documentatie van de deelname aan opleidingen. Partners en werknemers kunnen de voltooide en toekomstige opleidingen bekijken, evenals de respectieve status (Uitgenodigd, Geregistreerd, Geannuleerd, Deelgenomen, Niet deelgenomen) en hun opleidingen beheren.

Inschrijving voor andere evenementen

Wij bieden van tijd tot tijd aan dat u zich kunt inschrijven voor evenementen (bijv. informatie-evenementen, handelsbeurzen). Hiervoor hebben wij uw naam en e-mailadres nodig en eventueel verdere informatie die nodig is voor de planning en uitvoering van het desbetreffende evenement. Wij verwerken de gegevens met het oog op de organisatie, de uitvoering en de documentatie van de evenementen en, indien nodig, voor de facturering.

E-learningaanbod

Binnen het Serviceportaal hebben wij voor u een e-learningaanbod met betrekking tot onze producten en diensten of andere onderwerpen. Daartoe kunnen wij gebruik maken van het technische platform van derde aanbieders via welke de lesinhoud beschikbaar wordt gesteld. In principe geven wij geen persoonlijke gegevens van Gebruikers door aan de betreffende aanbieders. Voor het verlenen van toegang tot de diensten, de beveiliging van de applicaties en voor de analyse van het gebruik van de verschillende aanbodmogelijkheden kunnen de aanbieders gebruik maken van cookies of andere technologieën. Wij behouden ons het recht voor om technische gegevens en gebruiksgegevens met betrekking tot het gebruik van het e-learningaanbod statistisch te evalueren om ons aanbod te verbeteren en te optimaliseren. Een geïndividualiseerde evaluatie van het gebruik van het e-learningaanbod door ons of de aanbieders vindt niet plaats.

In verband met bepaalde diensten bieden wij een gekwalificeerde vorm van e-learning aan waarbij het succesvol afronden van de e-learning leidt tot certificering. In deze gevallen registreren wij het leersucces in het kader van de e-learning op basis van de beantwoording van vragen of de oplossing van taken. Daartoe bewaren en verwerken wij informatie over de uitvoering van de e-learning, het leersucces en de toekenning van de certificering.

Bestellingen voor de klantendienst

Wij bieden de mogelijkheid om online of telefonisch een afspraak te maken met onze klantendienst. Daartoe hebben wij met name informatie nodig over het soort bestelling (reparatie, onderhoud of andere), over het probleem of de gewenste diensten, over het betrokken product (bv. serienummer, naam, klasse, type, model, prestaties), naam, titel, e-mailadres, telefoonnummer (vast of mobiel) van de eindklant, informatie over de locatie van het apparaat. Wij vragen u ook te bevestigen dat u akkoord gaat met de toepasselijke voorwaarden. Wij hebben deze informatie nodig om de inzet van de klantenservice te plannen, om afspraken met de Partner en de eindklant te coördineren, om de bestelling te bevestigen en om met de Partner en de eindklant te communiceren tijdens de afhandeling van de bestelling. Wij controleren het bestaan van het adres van de locatie om onjuiste informatie te voorkomen. Wij gebruiken de gegevens ook om de bestelling te verwerken en te factureren, alsook voor statistische doeleinden en om onze producten en diensten te verbeteren.

U hebt de mogelijkheid om de dienstbestellingen van de klant met de bijbehorende gegevens in het Serviceportaal te bekijken. Dit omvat het bestelnummer, de algemene gegevens over de bestelling, waaronder informatie over het besteltype, de status, de ingezette technicus, de inzetlocatie, de apparaatgegevens, de details over de inzet van de klantendienst (inclusief werkrapport).

Mobiele apps voor Partners

Wij verschaffen verschillende mobiele apps aan onze Partners, die beschikbaar worden gesteld als webapplicaties of voor eindtoestellen met het besturingssysteem Android of iOS via Google Play of de Apple App Store. Deze omvatten (afhankelijk van beschikbaarheid):

  • myVAILLANT Pro App
  • SparepartCHECK App
  • Onderdelencatalogus webapp
  • vCODE
  • vSCAN

Het gebruik van de apps is alleen mogelijk na voorafgaande registratie als Partner. Wij beheren de toegangsgegevens (gebruikersnaam, wachtwoord) tot de apps. De gegevensbeschermingsinformatie die bij de respectieve app hoort, is van toepassing op het gebruik van de apps en kan via de respectieve app worden geraadpleegd.

Voor Google Play en de App Store zijn de privacyvoorwaarden van de aanbieders van toepassing. Google Play wordt in Europa aangeboden door Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland ("Google"). Informatie over het privacybeleid van Google is te vinden op https://policies.google.com/privacy. De App Store wordt aangeboden door Apple Inc. , One Apple Park Way, Cupertino, California, 95014, Verenigde Staten ("Apple"). Informatie over het privacybeleid van Apple is te vinden op https://www.apple.com/legal/privacy/data/ (de betreffende taalversie kan worden geopend via de landselectie).

Getrouwheidsprogramma en scanapp

Wij bieden onze Partners de mogelijkheid deel te nemen aan een getrouwheidsprogramma. In het kader van het Partnerschap geeft de Partner ons informatie over aangekochte en geïnstalleerde toestellen en ontvangt hij als tegenprestatie verschillende voordelen, waarvan de aard en de omvang afhangen van de respectieve Partnerstatus. Met het oog op het beheer van het Partnerprogramma verwerken wij verschillende gegevens. Het gaat met name om informatie over de aangeschafte en geïnstalleerde apparaten, het beheer van de puntenrekening, informatie over de geleverde diensten en voordelen, waaronder met name de verwerking van de getrouwheidsdiensten via de Loyalty Shop, de levering van koopwaar via de Loyalty Shop (eSHOP) en ondersteuning voor reclameacties. Het beheer van het Partnerprogramma omvat ook de verwerking van informatie over aangekochte en geïnstalleerde apparaten met betrekking tot ongeoorloofde, onjuiste of meervoudige overdracht van gegevens met het oog op het verkrijgen van ongeoorloofde voordelen.

Wij bieden een mobiele app voor de overdracht van productinformatie en het lezen van barcodes van apparaten (scan app). In dit verband verwerken wij uw inloggegevens voor de app, alsmede de gegevens van de verzonden barcodes, met inbegrip van de datum en het tijdstip van verzending. De informatie wordt opgeslagen op uw getrouwheidsaccount en gebruikt voor het beheer van het programma.

Vermelding in installateurzoekfunctie

Wij bieden onze Partners de mogelijkheid om als contact te worden vermeld in de installateurzoekfunctie van onze website voor geïnteresseerde eindklanten (potentiële klanten). Bij het zoeken krijgt de belangstellende verschillende installateurs in zijn omgeving te zien. Daartoe verwerken en publiceren wij de openbare contactgegevens van de Partner in het kader van het desbetreffende zoekresultaat. Dit omvat de naam/het bedrijf van de Partner, het adres, het telefoonnummer (vast) of mobiel nummer indien van toepassing, de website van de Partner en een algemeen e-mailadres waarop de Partner te bereiken is. De gegevens worden ontleend aan de gegevens die in het Serviceportaal zijn opgeslagen. Let er a.u.b. op dat u alleen contactgegevens van uw bedrijf invoert waarmee u akkoord gaat dat deze in het kader van het zoeken naar installateurs worden gepubliceerd. In het kader van het zoeken naar installateurs wordt uw adres ook in Google Maps aan de geïnteresseerde getoond. Daartoe wordt het adres van het bedrijf automatisch overgebracht naar Google Maps.

Documentatie downloaden of bestellen

U kunt informatie en brochures over onze producten en diensten van het Serviceportaal downloaden zonder verdere gegevens te verstrekken. In bepaalde gevallen bieden wij de mogelijkheid om geselecteerd informatiemateriaal per e-mail of per post te ontvangen. Daartoe verstrekt u ons gegevens over de informatie die u nodig hebt en uw naam, titel, e-mailadres en postadres. In individuele gevallen kunnen wij om aanvullende informatie verzoeken die noodzakelijk is voor de toezending van documenten. Wij evalueren het aantal en het type downloads voor statistische doeleinden om ons informatieaanbod voortdurend te verbeteren en te optimaliseren.

Klantendienst voor Partners

Wij bieden u verschillende mogelijkheden om contact op te nemen met onze klantendienst. Met name in het kader van de verwerking en beantwoording van verzoeken om inlichtingen, het aannemen van bestellingen en het verstrekken van advies, verwerken wij naam/bedrijf, contactgegevens, informatie met betrekking tot uw verzoeken om inlichtingen en bestellingen. Voorts kunnen wij ook de gegevens verwerken van eindklanten die in verband staan met uw vragen en bestellingen. Dit omvat met name naam en contactgegevens, bijzonderheden over het betrokken apparaat, probleem of bestelling, klantnummer, ordernummer, serienummer van het betrokken apparaat en bijzonderheden over de beschrijving van het probleem. Wij kunnen nadere informatie vragen over de eigenaar van het apparaat of de ontvanger van de dienst of factuur. Wij kunnen de betreffende informatie aanvullen met verdere informatie (bijv. klantnummer, ordernummer, apparaatgegevens, foutinformatie, benodigde reserveonderdelen, geodata van de locatie van het apparaat) om uw verzoek te kunnen verwerken en onze klantendiensten beter te kunnen uitvoeren. Wij vullen de gegevens ook aan met informatie met betrekking tot de verwerking van uw verzoek en de uitvoering van opdrachten in verband met de geleverde diensten. Wij gebruiken de gegevens om uw respectieve verzoeken te verwerken, in het bijzonder om vragen over onze producten en diensten te beantwoorden, bestellingen te aanvaarden, afspraken met onze klantendienst te maken, geleverde diensten te documenteren of diensten te factureren. Wij gebruiken het telefoonnummer, het mobiele nummer of het e-mailadres van de Partner, diens medewerkers en eindklanten voor communicatie in verband met de desbetreffende aanvraag en totdat de desbetreffende bestelling is afgehandeld. Dit omvat ook berichten via e-mail of SMS, met name om afspraken te bevestigen of eraan te herinneren.

Als u ermee instemt, nemen wij ook telefoongesprekken met onze klantendienst op voor kwaliteitsgarantie of opleidingsdoeleinden. De informatie wordt onmiddellijk na evaluatie, maar uiterlijk binnen 30 dagen, gewist.

Nieuwsbriefregistratie

Wij bieden verschillende nieuwsbrieven aan voor onze Partners, waarop u zich kunt abonneren. Als u zich wilt abonneren op een nieuwsbrief, verwerken wij het e-mailadres dat u in het Serviceportaal hebt ingevoerd. U kunt uw nieuwsbrief zelf beheren in het Serviceportaal. Daartoe verwerken wij ook informatie over de nieuwsbrieven waarop u zich hebt geabonneerd en de frequentie waarmee deze worden verzonden.

Wanneer wij een nieuwsbrief versturen, kunnen wij ook gegevens verzamelen over de verzending en het gebruik van de nieuwsbrief. Daartoe bevatten de nieuwsbrieven links naar beeldbestanden die op onze webservers zijn opgeslagen. Wanneer u een nieuwsbrief opent, uploadt uw e-mailprogramma deze beeldbestanden van onze webserver. Zo kunnen wij nagaan of en wanneer onze nieuwsbrieven werden geopend en welke inhoud werd gelezen. Wij gebruiken de op deze manier verzamelde informatie om uw gebruik van de nieuwsbrieven aantrekkelijker te maken, om de verzending van nieuwsbrieven te controleren en voor statistische doeleinden.

U kunt zich te allen tijde via het Serviceportaal afmelden voor een geabonneerde nieuwsbrief. Als u zich wilt afmelden voor een nieuwsbrief, kunt u ook de afmeldlink in de nieuwsbrief gebruiken.

Cookies, analyse-instrumenten, tracking en targeting, sociale media

Wij gebruiken cookies op onze website en Serviceportaal. Cookies zijn kleine bestanden die via de website tijdelijk op uw apparaat worden opgeslagen. Wij gebruiken cookies voor verschillende doeleinden, die hieronder worden beschreven.

Wij gebruiken onze eigen cookies, met name functionele cookies, om onze website gebruiksvriendelijker te maken, om de navigatie en het gebruik van formulieren te vergemakkelijken, om het inloggen en de registratie te vereenvoudigen, om bepaalde functies aan te bieden, om de toestemming voor of de weigering van cookies op te slaan en om de veiligheid van onze website en onze systemen te waarborgen. De overeenkomstige cookies zijn dus noodzakelijk om onze website functioneel te kunnen gebruiken. Toestemming is niet vereist voor deze essentiële cookies.

Wij gebruiken ook cookies van derden, met name in verband met het gebruik van analytische hulpmiddelen, tracking- en targetingtechnologieën.

Meet- en analyse-instrumenten worden gebruikt om het gebruik van onze website beter te begrijpen en dienovereenkomstig te optimaliseren. Met de bijbehorende cookies verzamelen wij informatie over hoe u met onze website omgaat en welke pagina's u hebt bezocht. De informatie die wij met deze cookies verzamelen of opslaan, is samengevoegd en niet aan u persoonlijk gekoppeld. Dergelijke cookies worden geactiveerd met uw toestemming, en u kunt uw toestemming op elk moment intrekken.

Tracking- en targetingtechnologieën worden gebruikt om de levering van reclame en andere marketing op het internet te optimaliseren. Deze cookies volgen en verzamelen informatie over uw online activiteiten om adverteerders te helpen relevantere reclame aan u te leveren op basis van uw interesses. Deze cookies kunnen deze informatie delen met andere organisaties of adverteerders. Dergelijke cookies worden geactiveerd met uw toestemming, en u kunt uw toestemming op elk moment intrekken.

Wij integreren ook bepaalde zogenaamde sociale media-aanbiedingen of externe inhoud op onze websites. Wanneer u sociale media gebruikt, maakt u ook gebruik van de respectieve aanbiedingen van de providers van sociale media, die ook cookies gebruiken. Dergelijke cookies worden geactiveerd met uw toestemming, en u kunt uw toestemming op elk moment intrekken.

In principe kunt u onze website ook bekijken zonder cookies. De meeste browsers accepteren cookies echter automatisch als standaardinstelling. U kunt het opslaan van cookies op uw eindapparaat echter voorkomen of beperken. Raadpleeg de instructies van de fabrikant van uw browser om te weten te komen hoe dit in detail werkt. U kunt ook reeds ingestelde cookies op elk moment via uw browser verwijderen. U kunt ook de "Do Not Track"-instellingen van uw browser gebruiken om cookies te beheren. U kunt ook de cookies van bepaalde externe providers uitschakelen op de pagina "Digital Advertising Alliance" op http://www.aboutads.info/choices/ of op de pagina "Your Online Choices" op https://www.youronlinechoices.com. Als u de essentiële cookies niet accepteert, kan dit leiden tot functionele beperkingen van onze aanbiedingen.

Bij gebruik van cookies van andere providers ("cookies van derden") is het mogelijk dat de verzamelde gegevens door de desbetreffende provider worden doorgegeven aan een land buiten de EU of de EER dat geen passend niveau van gegevensbescherming biedt. Met name de VS bieden momenteel geen passend beschermingsniveau in de zin van de AVG, omdat overheidsinstanties in de VS onder bepaalde omstandigheden toegang hebben tot persoonsgegevens die in het bezit zijn van bedrijven, zonder dat de betrokkenen over passende rechtsmiddelen beschikken.

Overdracht van persoonsgegevens binnen de Vaillant Group en aan derden

Persoonsgegevens worden door ons als verantwoordelijke voor de verwerking verwerkt en ten behoeve van de dienstverlening doorgegeven aan verwerkers binnen de Vaillant Group en aan externe verwerkers die de gegevens uitsluitend namens ons en volgens onze instructies verwerken. Indien wij een beroep doen op derde providers die de gegevens ook voor hun eigen doeleinden gebruiken, hebben wij dit in het bijzonder beschreven in verband met de informatie over cookies.

Wij maken ook persoonsgegevens bekend aan eindklanten of andere derden indien dit noodzakelijk is om onze diensten te verlenen.

De overdracht van persoonsgegevens aan binnen- en buitenlandse rechtbanken, autoriteiten of andere overheidsinstellingen vindt uitsluitend plaats in het kader van de wettelijke bepalingen.

Gegevensverwerking door derden en verwerking buiten de EU of de EER

Persoonsgegevens worden door ons als verantwoordelijke voor de verwerking verwerkt en ten behoeve van de dienstverlening doorgegeven aan verwerkers binnen de Vaillant Group en aan externe verwerkers die de gegevens uitsluitend namens ons en volgens onze instructies verwerken.

In sommige gevallen wordt de gegevensverwerking namens ons uitgevoerd door een verwerker buiten de EU of de EER. In dat geval zullen wij, tenzij de Commissie een adequaatheidsbesluit heeft genomen met betrekking tot het ontvangende land, met een geschikte dienstverlener afspraken maken over passende waarborgen voor de bescherming van persoonsgegevens, in het bijzonder door de toepasselijke modelcontractbepalingen van de EU overeen te komen.

Met name in verband met het gebruik van analyse-instrumenten, tracking- en targetingtechnologieën van derde providers of de integratie van social media-aanbiedingen, is het mogelijk dat de derde providers ook gegevens buiten de EU of de EER verwerken. Met name derde providers kunnen persoonsgegevens verwerken in de VS. De VS bieden momenteel geen passende bescherming in het kader van de GDPR, met name omdat overheidsinstanties in de VS in bepaalde omstandigheden recht hebben op toegang tot persoonsgegevens die in het bezit zijn van bedrijven, zonder dat de betrokkenen over passende rechtsmiddelen beschikken.

Beveiliging van gegevens

Wij passen technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen toe om de door ons beheerde persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde bekendmaking van of toegang tot persoonsgegevens. Alle persoonsgegevens die u bij het gebruik van gepersonaliseerde diensten verstrekt, worden ons in gecodeerde vorm toegezonden. Wij gebruiken hiervoor een geavanceerd encryptieproces. Uw gegevens zijn beveiligd met een wachtwoord in de systemen waarin zij zijn opgeslagen. De personen die er toegang toe hebben, mogen uw gegevens krachtens strikte veiligheidsvoorschriften niet aan derden meedelen. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd.

Uw rechten

U hebt het recht om te verzoeken om toegang tot en rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens of om beperking van de verwerking, of om bezwaar te maken tegen de verwerking, evenals het recht op gegevensoverdraagbaarheid, in elk geval in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Wanneer de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken, zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking daarvan.

U kunt ook contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming om uw bovengenoemde rechten te doen gelden.

U hebt het recht om overeenkomstig de wettelijke bepalingen een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit, indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wettelijke bepalingen. Daartoe kunt u zich in het bijzonder wenden tot de autoriteit in de EU-lidstaat van uw gewone verblijfplaats of van de plaats van de vermeende inbreuk.

De Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel) is voor ons verantwoordelijk. U kunt hun huidige contactgegevens vinden op de website van de gegevensbeschermingsauthoriteit.

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

Indien u vragen of suggesties hebt op het gebied van gegevensbescherming, kunt u deze per e-mail of per brief richten aan onze functionaris voor gegevensbescherming, die te bereiken is op de volgende contactgegevens:

Per e-mail: gdpr@vaillant-group.be

Per post: Vaillant Group Belgium NV - Gegevensbescherming, Golden Hopestraat 15, 1620 Drogenbos.

Wijzigingen voorbehouden

Wij behouden ons het recht voor om deze bepalingen inzake gegevensbescherming te allen tijde te wijzigen in het kader van de toepasselijke wetgeving. Gelieve ook de respectieve gebruiksvoorwaarden en algemene voorwaarden in acht te nemen bij het gebruik van onze internetpagina's.

Laatste update: oktober 2022