We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website bieden en om onze website continu aan te passen aan uw behoeften. Wij gebruiken ook cookies om nuttige functies en functies met toegevoegde waarde te bieden. Ten einde onze site comfortvol te gebruiken, kunt u ermee akkoord gaan om alle cookies van onze site te aanvaarden.

Aanvaarden Weigeren

Bescherming persoonlijke levenssfeer

Wij waarderen het vertrouwen dat u stelt in onze onderneming. Daarom behandelen wij de door u ons toevertrouwde gegevens met de grootste zorg en in overeenstemming met de wet.

Deze privacyverklaring geldt voor alle door Vaillant NV, Golden Hopestraat 15, 1620 Drogenbos (hierna "Vaillant") beheerde websites, waaronder www.vaillant.be.

Wij waarderen het vertrouwen dat u stelt in onze onderneming. Daarom gebruiken wij de gegevens die u ons toevertrouwt, met grote zorgvuldigheid en enkel voor de doeleinden waartoe u ons gemachtigd heeft of andere doeleinden in zoverre wettelijk toegelaten. Uw persoonsgegevens worden enkel aan derden doorgegeven met uw uitdrukkelijke toestemming of indien de doorgifte wettelijk toegelaten is.

Informatierecht

Volgens de Belgische privacywet heeft u recht op kosteloze informatie over uw opgeslagen gegevens en desgevallend het recht om deze gegevens te corrigeren, te blokkeren of te verwijderen.

Met vragen over de verzameling, de verwerking of het gebruik van uw persoonsgegevens en voor inlichtingen, het corrigeren, blokkeren of verwijderen van gegevens kan u zich wenden tot: marketing@vaillant.be.

Niet-persoonsgebonden gegevens

Niet-persoonsgebonden informatie en gegevens, bijvoorbeeld het tijdstip van de verbinding met onze website en het gebruikte browsertype, worden automatisch verzameld op de klassieke manier waarop de internetdiensten van Vaillant NV werken. Wij gebruiken deze informatie om statistieken op te stellen en de activiteiten op de website te meten, met de bedoeling de nuttige waarde van ons aanbod voor u te verhogen.

Persoonsgegevens

In bepaalde gevallen vraagt Vaillant NV persoonlijke informatie op om u een dienst te kunnen aanbieden of met u contact te kunnen leggen. Wanneer die informatie wordt opgeslagen, wordt u ingelicht over het beoogde gebruik ervan. Bij een bestelling hebben wij bijvoorbeeld naar uw naam, uw adres, uw telefoonnummer en uw e-mailadres nodig. Alleen zo kunnen wij uw bestelling afhandelen en u over de status ervan informeren. Neemt u deel aan een wedstrijd of een andere bijzondere actie, dan hebben wij uw naam, uw adres en uw e-mailadres nodig om u desgevallend op de hoogte te kunnen brengen.

Wanneer de gegevens in het kader van een centrale gegevensverwerking, met het oog op de verbetering van onze klantenservice of om technische redenen binnen de Vaillant NV een dienstverlener verwerkt worden, zullen wij uw belangen op het vlak van de bescherming van uw privacy behartigen.

Wanneer u beslist om ons de persoonsgegevens waarnaar op een aantal pagina’s van de website van Vaillant NV gevraagd wordt, niet ter beschikking te stellen, zal uw beslissing voor u geen materiële gevolgen hebben. De kans bestaat echter dat u dan bepaalde informatie niet via deze website kunt verkrijgen.

Cookies

Vaillant NV gebruikt cookies om voorkeuren van de bezoekers te kunnen volgen en de webpagina’s op basis daarvan optimaal te kunnen weergeven. Cookies zijn kleine bestanden die tijdelijk op uw harde schijf worden opgeslagen. Dit vergemakkelijkt het surfen en verhoogt de gebruiksvriendelijkheid van een website. Cookies helpen ons tevens bij het identificeren van bijzonder populaire elementen van ons internetaanbod. Zo kunnen wij de inhoud van onze internetpagina’s precies afstemmen op uw behoeften en zodoende ons aanbod voor u verbeteren. Deze cookies maken het mogelijk om computers te identificeren, maar niet om het verband met een persoon te leggen.

Uiteraard kunt u onze website ook zonder cookies bezoeken. De meeste browsers aanvaarden cookies automatisch. U kunt het opslaan van cookies op uw harde schijf blokkeren, door in uw browserinstellingen "Cookies weigeren" te kiezen. Hoe dat precies gaat, leest u in de handleiding van uw browser-provider. Via uw browser kunt u bovendien de geplaatste cookies op elk moment wissen. Wanneer u geen cookies aanvaardt, kan dat tot functiebeperkingen van onze aanbiedingen leiden.

Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA). Google Analytics gebruikt zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door het cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Door de activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres echter door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van de Europese Economische Ruimte eerst ingekort. Enkel in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van ons zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten voor de websitebeheerders samen te stellen en om andere met het gebruik van de website en van internet verbonden diensten te leveren. Google zal in geen geval uw IP-adres met andere gegevens van Google samenvoegen. U kunt het opslaan van cookies met de instellingen van uw browsersoftware voorkomen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Door het gebruik van deze website aanvaardt u dat Google de over u verzamelde gegevens op de hiervoor beschreven wijze en voor het hiervoor genoemde doel verwerkt. Wanneer u niet wenst dat persoonsgegevens over u naar de webanalysedienst van Google Inc. worden verzonden, gebruik dan de deactiverings-add-on die Google onder "https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de" ter beschikking stelt. Wanneer u evenmin wenst dat met behulp van pseudoniemen gebruiksprofielen worden aangemaakt, kunt u zich op elk ogenblik tegen deze gebruiksprofielen verzetten voor de toekomst. Ook uw algemene recht om reclame te weigeren kunt u op elk ogenblik voor de toekomst gebruiken. Verdere informatie over de gebruiksvoorwaarden en de privacybescherming vindt u op de website „http://www.google.com/analytics/terms/de.html“ resp. https://www.google.de/intl/de/policies/.

DoubleClick inkl. Retargeting & Conversion Tracking

Wij gebruiken de functie Doubleclick by Google, die een dienst van “Google” is. Doubleclick by Google gebruikt cookies om u advertenties te kunnen tonen die voor u relevant zijn. Daartoe krijgt uw browser een pseudoniem identificatienummer (ID) toegewezen, om te controleren welke advertenties in uw browser werden ingevoegd en welke advertenties werden opgeroepen. Volgens gegevens van Google bevat het cookie geen persoonsgerelateerde informatie. Het gebruik van DoubleClick-cookies maakt het voor Google en de partner-websites mogelijk om advertenties in te voegen op basis van vroegere bezoeken aan onze of andere websites. De door de cookies verzamelde informatie wordt door Google voor analyse naar een server in de VS gestuurd en daar opgeslagen. De overdracht van gegevens door Google aan derden gebeurt alleen op grond van wettelijke voorschriften of op basis van een gegevensverwerking in opdracht. Google zal in geen geval uw IP-adres met andere gegevens van Google samenvoegen.

U kunt het opslaan van cookies met de instellingen van uw browsersoftware voorkomen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Door het gebruik van deze website aanvaardt u dat Google de over u verzamelde gegevens op de hiervoor beschreven wijze en voor het hiervoor genoemde doel verwerkt. Wanneer u niet wenst dat persoonsgegevens over u naar de webanalysedienst van Google Inc. worden verzonden, gebruik dan de deactiverings-add-on die Google onder "https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de" ter beschikking stelt. U kunt ook de Doubleclick-cookies op de pagina van Digital Advertising Alliance deactiveren onder de volgende link (http://www.aboutads.info/choices/).

Adwords Conversion Tracking (bij Vaillant.be e via DoubleClick Search Tool)

Deze website gebruikt Conversion-Tracking. Wanneer u via een advertentie van Google op deze website beland bent, plaatst Google Adwords een cookie op uw computer zodra u op een door Google ingevoegde advertentie klikt. Dit cookie is 30 dagen geldig en dient niet voor persoonlijke identificatie. Bezoekt u bepaalde pagina’s van onze website en is het cookie nog geldig, dan kunnen wij en Google vaststellen dat u op de advertentie heeft geklikt. Elke Google AdWords-klant krijgt een ander cookie en kan op die manier niet via de website van andere AdWords-klanten gevolgd worden. De met behulp van het Conversion-cookie verzamelde informatie dient om Conversion-statistieken op te stellen voor AdWords-klanten die voor Conversion-Tracking gekozen hebben. Klanten vernemen het totale aantal gebruikers die op een advertentie geklikt hebben en naar een website van een Conversion-Tracking-tag geleid werden. Er wordt geen informatie verstrekt waarmee gebruikers persoonlijk geïdentificeerd kunnen worden.

Wanneer u niet aan tracking wenst deel te nemen, kunt u het plaatsen van een cookie in uw browserinstelling weigeren, door het automatisch plaatsen van cookies te deactiveren of uw browser cookies van het domein „googleleadservices.com“ te laten blokkeren. Het Opt-out-cookie mag u niet wissen zolang u geen registratie van gegevens wenst.

Retargeting

Onze website gebruikt de remarketing-functie van "Google“. Deze functie dient om u in het reclamenetwerk van Google advertenties te tonen die aansluiten bij uw interesses. Daartoe wordt in uw browser een „cookie“ opgeslagen, waardoor u herkend kunt worden wanneer u websites uit het reclamenetwerk van Google oproept. Op deze websites worden u advertenties getoond met contents die u voordien heeft opgeroepen op websites die eveneens de remarketingfunctie van Google gebruiken.

Volgens gegevens van Google worden hierbij geen persoonsgerelateerde gegevens verzameld. Wanneer u de functie „Remarketing“ niet wenst, kunt u die deactiveren, door de betreffende instellingen onder http://www.google.com/settings/ads uit te voeren of het gebruik van cookies voor interesse-gerelateerde reclame via het reclamenetwerk onder http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp te deactiveren.

Facebook Advertising (bij vaillant.be via DoubleClick Bid Manager)

Om potentiële gebruikers op onze aanwezigheid op Internet te wijzen, gebruiken wij het reclamenetwerk “Facebook Advertising” en daarin Conversion-Tracking, een analysedienst van Facebook (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA). Facebook plaatst daartoe een cookie op uw computer („Conversion Cookie“) wanneer u via een advertentie van Facebook naar onze website wordt geleid. Het cookie is 30 dagen geldig. Bezoekt u binnen deze periode bepaalde pagina’s van ons, dan kunnen Facebook en wij vaststellen dat op de advertentie werd geklikt. De met behulp van het Conversion-cookie verzamelde informatie dient voor het opstellen van Conversion-statistieken. Wij krijgen informatie over het totale aantal gebruikers die op een bepaalde advertentie geklikt hebben en werden doorgestuurd naar een website die bij het Conversion-Tracking-reclamenetwerk hoort. Een persoonlijke identificatie is voor ons niet mogelijk. Wanneer u niet aan het Tracking-proces wenst deel te nemen, kunt u ook het plaatsen van cookies weigeren, via uw browserinstelling die het automatisch plaatsen van cookies in het algemeen uitschakelt.

Veiligheid

Uw gegevens zijn op alle systemen waarin ze zijn opgeslagen, beveiligd met een wachtwoord. Voor degenen die toegang hebben tot deze gegevens, is het op grond van strenge veiligheidsvoorschriften verboden om uw gegevens door te geven aan derden. Voor de verzameling, de verwerking en het gebruik van persoonsgegevens gebruiken wij uitsluitend een versleutelingsproces volgens de laatste stand van de techniek.

Mogelijkheid tot herroeping

Met vragen over de verzameling, de verwerking of het gebruik van uw persoonsgegevens en voor inlichtingen, het corrigeren, blokkeren of verwijderen van gegevens, alsook het herroepen van verleende toestemmingen kan u zich wenden tot: marketing@vaillant.be

Gegevensbeveiliging

Wij gebruiken technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw door ons beheerde gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulaties, verlies of vernietiging of tegen de toegang voor onbevoegde personen. Onze veiligheidsmaatregelen worden doorlopend verbeterd.

Wijzigingsvoorbehoud

Wij behouden ons het recht voor om deze bepalingen inzake privacybescherming in het kader van de geldende wetgeving op elk ogenblik te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig het toepasselijke privacy-beleid te controleren en de laatste versie ervan na te leven. Dit privacy-beleid werd ge-updated en herzien op 15/09/2016. Gelieve u bij het gebruik van onze internetpagina’s ook te houden aan de betreffende gebruiksvoorwaarden / algemene voorwaarden.

Aanspreekpunt

Heeft u vragen of voorstellen over het thema privacybescherming, dan kunt u die naar het volgende e-mailadres sturen:

marketing@vaillant.be

Vaillant, Golden Hopestraat 15, 1620 Drogenbos, België