Zoeken

Privacyverklaring

(Laatste update: 24/05/2018)

Wij waarderen het vertrouwen dat u stelt in onze onderneming. Daarom gebruiken wij de persoonsgegevens die u ons toevertrouwt, met grote zorgvuldigheid en enkel voor de doeleinden waartoe u ons gemachtigd heeft of andere doeleinden in zoverre wettelijk toegelaten. Uw persoonsgegevens worden enkel aan derden doorgegeven met uw uitdrukkelijke toestemming of indien de doorgifte wettelijk toegelaten is.

Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke in verband met de persoonsgegevens die via deze website verzameld kunnen worden is: Vaillant Group Belgium NV, Golden Hopestraat 15, 1620 Drogenbos.

Voor meer informatie, gelieve onze website te raadplegen: www.vaillant.be.

Rechtvaardigingsgrond

Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt op basis van uw toestemming, voor de uitvoering van een overeenkomst, of zoals noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, waaronder het beantwoorden van verzoeken om inlichtingen en om onze webaanbiedingen, producten en diensten te verbeteren in overeenstemming met uw voorkeur, zoals hieronder verder uiteengezet (art. 6(1) (a), (b) en (f) GDPR).

Gebruik van persoonsgegevens

Algemeen

In principe is het mogelijk om de publieke delen van onze website anoniem te bezoeken. Registratie is niet vereist. Uw gegevens worden enkel verzameld indien u deze vrijwillig doorgeeft, bijvoorbeeld om te registreren voor gepersonaliseerde diensten, om u in te schrijven op een nieuwsbrief, of om te reageren op een blog. Uw persoonsgegevens zullen worden gebruikt om u gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens ook worden gebruikt voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden. U wordt enkel gecontacteerd voor doeleinden van direct marketing indien u daar toestemming voor hebt gegeven, of voor zover wettelijk toegelaten. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken voor de toekomst.

Gebruik van de website

Tijdens uw bezoek aan de website, wordt de volgende informatie over uw computer en uw bezoek automatisch verzameld en tijdelijk bewaard:

  • Het domein en de host van waarop u toegang hebt tot het internet;
  • Het internetadres van de website, van waar u direct werd doorgestuurd naar de website van Vaillant, indien van toepassing;
  • De datum en tijd waarop u de site bezocht en hoeveel tijd u besteedde op de site en welke pagina's u hebt bezocht;
  • Uw internetprotocoladres (IP adres); en
  • Het besturingssysteem van uw computer en de browser software.

Deze informatie wordt enkel gebruikt om onze website voor u toegankelijk te maken of voor statistische doeleinden. Het is niet mogelijk om dergelijke gegevens te koppelen aan u als individu.

Gebruikersaccounts

Wij bieden bepaalde professionele gebruikersaccounts aan op onze website, in het bijzonder aan installateurs. Wanneer u zich registreert voor een gebruikersaccount worden gewoonlijk de bedrijfsnaam, de contactgegevens van het bedrijf, uw persoonlijke contactgegevens, uw beroep, gebruikersnaam, e-mailadres en wachtwoord (in geëncrypteerde vorm) verzameld. Bijkomende informatie kan vereist zijn met betrekking tot een specifieke dienst. Wij zullen uw persoonsgegevens gebruiken voor het beheer van uw account, om haar diensten aan te bieden, en de website, producten en diensten te optimaliseren. Indien u een account hebt aangemaakt, worden uw persoonsgegevens bewaard zolang u de account aanhoudt, en nadien in overeenstemming met de toepasselijke wetten.

Nieuwsbrieven

Indien u inschrijft op onze nieuwsbrieven, zullen uw persoonsgegevens worden gebruikt om u de nieuwsbrief per e-mail te versturen en om de nieuwsbrief te optimaliseren. In deze context kunnen wij informatie verzamelen over wanneer en of u de nieuwsbrief hebt ontvangen. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken en u uitschrijven van de nieuwsbrief, ofwel door ons een bericht te sturen, ofwel via de unsubscribe link in de nieuwsbrief zonder dat u hiervoor andere kosten oploopt dan de verzendingskosten aan basistarief. Wij kunnen u meer gedetailleerde mogelijkheden aanbieden om uw voorkeuren voor de nieuwsbrief in te stellen.

Gebruik van uw correspondentieadres

Indien u informatiemateriaal hebt aangevraagd, hebt deelgenomen aan bepaalde promotie-events of indien wij op een andere manier uw correspondentieadres hebben verkregen in verband met verzoeken om inlichtingen, kunnen wij uw contactgegevens en uw correspondentieadres gebruiken voor reclamedoeleinden, in het bijzonder om aanbiedingen en informatie over onze producten en diensten te sturen. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik van uw persoonsgegevens voor de toekomst door ons een bericht te zenden, zonder dat u hiervoor andere kosten oploopt dan de verzendingskosten aan basistarief.

Ontvangers of categorieën van ontvangers

Om te kunnen reageren op uw verzoeken of vragen met betrekking tot onze producten en diensten, kunnen wij uw gegevens delen met verbonden ondernemingen van Vaillant Group of met de distributie- of dienstenpartner die verantwoordelijk is voor uw locatie of regio.

Om onze diensten aan te bieden en uw gegevens te beheren kunnen wij externe dienstleveranciers als verwerkers inschakelen. Dit kan ook verwerkers buiten de EU/EER omvatten, in welk geval zullen wij ervoor zorgen dat er afdoende garanties worden geboden om uw persoonsgegevens te beschermen, waaronder in het bijzonder de overeenkomst van EU Standaardcontractbepalingen die werd gesloten tussen ons en de verwerker.

Cookies

Vaillant Group Belgium NV gebruikt cookies om voorkeuren van de bezoekers te kunnen volgen en de webpagina’s op basis daarvan optimaal te kunnen weergeven. Cookies zijn kleine bestanden die tijdelijk op uw harde schijf worden opgeslagen. Dit vergemakkelijkt het surfen en verhoogt de gebruiksvriendelijkheid van een website. Cookies helpen ons tevens bij het identificeren van bijzonder populaire elementen van ons internetaanbod. Zo kunnen wij de inhoud van onze internetpagina’s precies afstemmen op uw behoeften en zodoende ons aanbod voor u verbeteren. Deze cookies maken het mogelijk om computers te identificeren, maar niet om het verband met een persoon te leggen.

Uiteraard kunt u onze website ook zonder cookies bezoeken. De meeste browsers aanvaarden cookies automatisch. U kunt het opslaan van cookies op uw harde schijf blokkeren, door in uw browserinstellingen "Cookies weigeren" te kiezen. Hoe dat precies gaat, leest u in de handleiding van uw browser-provider. Via uw browser kunt u bovendien de geplaatste cookies op elk moment wissen. Wanneer u geen cookies aanvaardt, kan dat tot functiebeperkingen van onze aanbiedingen leiden.

Cookies op onze website

Onze website maakt enkel gebruik van tijdelijke cookies die automatisch worden verwijderd bij het beëindigen van de internetsessie, samen met tracking cookies met een levensduur van dertig (30) dagen. Zij registreren uitsluitend de technische gegevens van een websitebezoek en verzamelen geen persoonsgegevens van de gebruiker.

Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA). Google Analytics gebruikt zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door het cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Door de activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres echter door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van de Europese Economische Ruimte eerst ingekort. Enkel in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van ons zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten voor de websitebeheerders samen te stellen en om andere met het gebruik van de website en van internet verbonden diensten te leveren. Google zal in geen geval uw IP-adres met andere gegevens van Google samenvoegen. U kunt het opslaan van cookies met de instellingen van uw browsersoftware voorkomen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Door het gebruik van deze website aanvaardt u dat Google de over u verzamelde gegevens op de hiervoor beschreven wijze en voor het hiervoor genoemde doel verwerkt. Wanneer u niet wenst dat persoonsgegevens over u naar de webanalysedienst van Google Inc. worden verzonden, gebruik dan de deactiverings-add-on die Google onder "https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de" ter beschikking stelt. Wanneer u evenmin wenst dat met behulp van pseudoniemen gebruiksprofielen worden aangemaakt, kunt u zich op elk ogenblik tegen deze gebruiksprofielen verzetten voor de toekomst. Ook uw algemene recht om reclame te weigeren kunt u op elk ogenblik voor de toekomst gebruiken. Verdere informatie over de gebruiksvoorwaarden en de privacybescherming vindt u op de website „http://www.google.com/analytics/terms/de.html“ resp. https://www.google.de/intl/de/policies/.

Google+

Onze website maakt gebruik van het "+1" interface van de sociale netwerksite Google+ (Google Plus) van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, 94043 USA (hierna "Google").

Telkens wanneer u een webpagina van onze website bezoekt waarop het "+1" interface aanwezig is, zorgt het "+1" interface ervoor dat uw browser de visuele weergave van het "+1" interface van de Google server laadt en weergeeft op de pagina. In dit geval krijgt de Google server informatie over welke specifieke pagina van onze website u bezoekt. Google registreert uw browsergegevens vanaf de weergave van een "+1" interface voor een periode van één tot twee weken voor systeemonderhoud en probleemoplossing. Er wordt geen verdere evaluatie uitgevoerd van uw bezoek aan een webpagina op onze website die is uitgerust met een "+1" interface.

Indien u op de "+1" knop drukt terwijl u ingelogd bent op Google+ (Google Plus), verzamelt Google via uw Google profiel informatie over de door u aanbevolen URL, uw IP adres en andere browser-gerelateerde informatie om zo uw "+1" aanbeveling op te slaan en openbaar te maken. U kunt het gegevensbeschermingsbeleid van Google betreffende het "+1" gebruikersinterface, met details over het verzamelen, overdragen en openbaar maken, alsook het gebruik van de gegevens door Google, uw rechten en de opties voor uw profielinstellingen, raadplegen op de volgende website: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

DoubleClick

Wij gebruiken de functie Doubleclick by Google, die een dienst van “Google” is. Doubleclick by Google gebruikt cookies om u advertenties te kunnen tonen die voor u relevant zijn. Daartoe krijgt uw browser een pseudoniem identificatienummer (ID) toegewezen, om te controleren welke advertenties in uw browser werden ingevoegd en welke advertenties werden opgeroepen. Volgens gegevens van Google bevat het cookie geen persoonsgerelateerde informatie. Het gebruik van DoubleClick-cookies maakt het voor Google en de partner-websites mogelijk om advertenties in te voegen op basis van vroegere bezoeken aan onze of andere websites. De door de cookies verzamelde informatie wordt door Google voor analyse naar een server in de VS gestuurd en daar opgeslagen. De overdracht van gegevens door Google aan derden gebeurt alleen op grond van wettelijke voorschriften of op basis van een gegevensverwerking in opdracht. Google zal in geen geval uw IP-adres met andere gegevens van Google samenvoegen.

U kunt het opslaan van cookies met de instellingen van uw browsersoftware voorkomen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Door het gebruik van deze website aanvaardt u dat Google de over u verzamelde gegevens op de hiervoor beschreven wijze en voor het hiervoor genoemde doel verwerkt. Wanneer u niet wenst dat persoonsgegevens over u naar de webanalysedienst van Google Inc. worden verzonden, gebruik dan de deactiverings-add-on die Google onder "https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de" ter beschikking stelt. U kunt ook de Doubleclick-cookies op de pagina van Digital Advertising Alliance deactiveren onder de volgende link (http://www.aboutads.info/choices/).

Google Adwords Conversion Tracking (bij Vaillant.be via DoubleClick Search Tool)

Deze website gebruikt Conversion-Tracking. Wanneer u via een advertentie van Google op deze website beland bent, plaatst Google Adwords een cookie op uw computer zodra u op een door Google ingevoegde advertentie klikt. Dit cookie is 30 dagen geldig en dient niet voor persoonlijke identificatie. Bezoekt u bepaalde pagina’s van onze website en is het cookie nog geldig, dan kunnen wij en Google vaststellen dat u op de advertentie heeft geklikt. Elke Google AdWords-klant krijgt een ander cookie en kan op die manier niet via de website van andere AdWords-klanten gevolgd worden. De met behulp van het Conversion-cookie verzamelde informatie dient om Conversion-statistieken op te stellen voor AdWords-klanten die voor Conversion-Tracking gekozen hebben. Klanten vernemen het totale aantal gebruikers die op een advertentie geklikt hebben en naar een website van een Conversion-Tracking-tag geleid werden. Er wordt geen informatie verstrekt waarmee gebruikers persoonlijk geïdentificeerd kunnen worden.

Wanneer u niet aan tracking wenst deel te nemen, kunt u het plaatsen van een cookie in uw browserinstelling weigeren, door het automatisch plaatsen van cookies te deactiveren of uw browser cookies van het domein „googleleadservices.com“ te laten blokkeren. Het Opt-out-cookie mag u niet wissen zolang u geen registratie van gegevens wenst.

Retargeting

Onze website gebruikt de remarketing-functie van "Google“. Deze functie dient om u in het reclamenetwerk van Google advertenties te tonen die aansluiten bij uw interesses. Daartoe wordt in uw browser een „cookie“ opgeslagen, waardoor u herkend kunt worden wanneer u websites uit het reclamenetwerk van Google oproept. Op deze websites worden u advertenties getoond met contents die u voordien heeft opgeroepen op websites die eveneens de remarketingfunctie van Google gebruiken.

Volgens gegevens van Google worden hierbij geen persoonsgerelateerde gegevens verzameld. Wanneer u de functie „Remarketing“ niet wenst, kunt u die deactiveren, door de betreffende instellingen onder http://www.google.com/settings/ads uit te voeren of het gebruik van cookies voor interesse-gerelateerde reclame via het reclamenetwerk onder http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp te deactiveren.

Facebook

Onze website gebruikt sociale plug-ins ("plug-ins") van de sociale netwerksite facebook.com, beheerd door Facebook Inc., 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). Deze plug-ins zijn te herkennen aan het Facebook logo (een witte letter f tegen een blauwe achtergrond of een icoontje van een duim) of aan de tekst "Facebook Social Plugin". Voor een volledige lijst van alle sociale plug-ins zie https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Wanneer u een pagina van onze website bezoekt die een sociale plug-in bevat, maakt uw browser een rechtstreekse connectie met de Facebook servers. Facebook draagt dan de inhoud van de plug-in rechtstreeks over naar uw browser die deze informatie dan in de website integreert, waardoor Facebook informatie ontvangt over uw bezoek aan desbetreffende pagina van onze website. Wij hebben bijgevolg geen invloed op de informatie die wordt verzameld door de plug-in en kunnen u enkel informeren op basis van onze eigen kennis:

De geïntegreerde plug-ins informeren Facebook over het feit dat u de overeenstemmende pagina van onze website hebt bezocht. Indien u bent ingelogd op Facebook, kan uw bezoek worden gelinkt aan uw Facebookaccount. Wanneer u gebruik maakt van de plug-ins, bijvoorbeeld door iets te liken of een reactie te posten, wordt deze informatie rechtstreeks van uw browser naar Facebook overgedragen en daar opgeslagen. Indien u niet bent ingelogd op Facebook, bestaat de mogelijkheid dat de plug-ins uw IP adres aan Facebook doorgeven.

Voor informatie over het doel en de draagwijdte van de gegevensverzameling en -verwerking door Facebook, alsook uw rechten hieromtrent en de instellingsopties om uw privacy te beschermen, gelieve het gegevensbeschermingsbeleid van Facebook te raadplegen: https://www.facebook.com/policy.

Indien u lid bent van Facebook en niet wilt dat Facebook de gegevens over uw bezoek aan onze website linkt aan uw Facebookprofiel, gelieve uit te loggen van Facebook alvorens onze website te bezoeken. https://chrome.google.com/webstore/detail/antisocial/pghncadecdbeoiklgemofaoampiiicmn?hl=nl.

Facebook Advertising (bij vaillant.be via DoubleClick Bid Manager)

Om potentiële gebruikers op onze aanwezigheid op Internet te wijzen, gebruiken wij het reclamenetwerk “Facebook Advertising” en daarin Conversion-Tracking, een analysedienst van Facebook (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA). Facebook plaatst daartoe een cookie op uw computer („Conversion Cookie“) wanneer u via een advertentie van Facebook naar onze website wordt geleid. Het cookie is 30 dagen geldig. Bezoekt u binnen deze periode bepaalde pagina’s van ons, dan kunnen Facebook en wij vaststellen dat op de advertentie werd geklikt. De met behulp van het Conversion-cookie verzamelde informatie dient voor het opstellen van Conversion-statistieken. Wij krijgen informatie over het totale aantal gebruikers die op een bepaalde advertentie geklikt hebben en werden doorgestuurd naar een website die bij het Conversion-Tracking-reclamenetwerk hoort. Een persoonlijke identificatie is voor ons niet mogelijk. Wanneer u niet aan het Tracking-proces wenst deel te nemen, kunt u ook het plaatsen van cookies weigeren, via uw browserinstelling die het automatisch plaatsen van cookies in het algemeen uitschakelt.

Twitter

In onze website zijn bepaalde Twitterfuncties geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Twitter, Inc. (795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA). Door gebruik te maken van Twitter en de "retweet" functie worden de websites die u bezoekt gelinkt aan uw Twitteraccount en wordt deze informatie zichtbaar gemaakt voor andere gebruikers. Ondertussen worden ook gegevens overgedragen naar Twitter.

We willen er op wijzen dat wij, als aanbieder van de webpagina's, niet op de hoogte zijn van de inhoud van de gegevens die overgedragen worden naar Twitter. Meer informatie over de privacyverklaring van Twitter kunt u terugvinden op twitter.com/privacy.

YouTube

Onze website maakt gebruik van YouTube plug-ins (YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA, 94066, Verenigde Staten). Wanneer u één van onze websites met YouTube plug-ins bezoekt, wordt u verbonden met de servers van YouTube. De YouTube server wordt op de hoogte gebracht van welke pagina's u heeft bezocht. Indien u bent ingelogd in uw YouTube-account laat YouTube u toe om uw surfgedrag direct te verbinden met uw persoonlijk profiel. U kunt dit vermijden door uit te loggen uit uw YouTube-account. Voor meer informatie over het beheren van gebruikersinformatie, gelieve de YouTube Privacy Policy te raadplegen op https://www.google.com/intl/en/policies/privacy.

Optimizely

Om onze website voortdurend te optimaliseren, gebruiken wij de diensten van het Amerikaans bedrijf Optimizely (Optimizely, Inc., 631 Howard Street, Suite 100, San Francisco, CA 94105), dat cookies gebruikt om het gebruik van onze digitale aanwezigheid te analyseren. Deze informatie wordt gewoonlijk voor analyse doorgestuurd naar een server in de Verenigde Staten en wordt daar bewaard. Enkel in uitzonderlijke gevallen wordt het IP adres naar de server doorgestuurd en aldaar verkort. Deze informatie wordt niet verbonden met andere Optimizely gegevens. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het verzamelen en verwerken van deze informatie op https://www.optimizely.de/privacy/.

Externe koppelingen

Onze website bevat koppelingen of referenties naar andere websites die niet door ons worden beheerd en waarop onze Privacyverklaring niet van toepassing is. Lees zeker de Privacyverklaring van elke website die u bezoekt. U bent volledig verantwoordelijk voor uw interactie met deze websites.

Gegevensbeveiliging

Uw persoonsgegevens zijn op alle systemen waarin ze zijn opgeslagen, beveiligd met een wachtwoord. Voor degenen die toegang hebben tot deze gegevens, is het op grond van strenge veiligheidsvoorschriften verboden om uw persoonsgegevens door te geven aan derden. Voor de verwerking van persoonsgegevens gebruiken wij uitsluitend een versleutelingsproces volgens de laatste stand van de techniek.Wij gebruiken technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw door ons beheerde persoonsgegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulaties, verlies of vernietiging of tegen de toegang voor onbevoegde personen. Onze veiligheidsmaatregelen worden doorlopend verbeterd.

Uw rechten

U hebt het recht om inzage, en rectificatie of wissing te vragen van persoonsgegevens, of de beperking van de verwerking te vragen betreffende de betrokkene, of om bezwaar te maken tegen de verwerking, alsook het recht op overdraagbaarheid van gegevens overeenkomstig de GDPR-verordening en de toepasselijke wetten.

In de mate dat de verwerking van de persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit de wettelijkheid van de verwerking op basis van uw toestemming voor de intrekking zal aantasten.

Om enig van de hierboven vermelde rechten uit toe oefenen kunt u ook contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.

U hebt het recht om klacht neer te leggen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit overeenkomstig de GDPR-verordening en de toepasselijke wetten, indien u van oordeel bent dat de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot u een inbreuk van de GDPR-verordening vormt. Ten dien einde kunt in het bijzonder de toezichthoudende autoriteit van de EU lidstaat van uw gewoonlijke verblijfplaats of van de plaats van de vermeende inbreuk contacteren.

Onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming is Danny Van Baelen, wiens contactgegevens u terugvindt op marketing@vaillant.be.

Contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming

U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming bereiken:

  • per e-mail: marketing@vaillant.be
  • per brief: Vaillant Group Belgium NV - Gegevensbescherming, Golden Hopestraat 15, 1620 Drogenbos

Wijzigingsvoorbehoud

Wij behouden ons het recht voor om deze bepalingen inzake privacybescherming in het kader van de geldende wetgeving op elk ogenblik te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig het toepasselijke privacy-beleid te controleren en de laatste versie ervan na te leven. Dit privacy-beleid werd ge-updated en herzien in de maand mei 2018. Gelieve u bij het gebruik van onze internetpagina’s ook te houden aan de betreffende gebruiksvoorwaarden / algemene voorwaarden.