Gebruiksvoorwaarden

Deze website bevat informatie over Vaillant.De toegang tot en het gebruik van deze site is onderworpen aan de wettelijk bepalingen en condities zoals in de volgende links beschreven staan.

Copyright

De inhoud van deze website is beschermd door het Copyright

Bescherming persoonlijke levenssfeer

Wij waarderen het vertrouwen dat u stelt in onze onderneming. Daarom behandelen wij de door u ons toevertrouwde gegevens met de grootste zorg en in overeenstemming met de wet.

Gebruiksvoorwaarden

Vaillant waardeert uw bezoek aan deze website en de interesse die u hebt in ons bedrijf en onze producten. Gelieve hieronder belangrijke wettelijke bepalingen te vinden inzake het gebruik van deze website.