Zoeken
Plan een interventieZoeken
Vind je installateur Registreer je product
Plan een interventie

Soorten verwarming: welke mogelijkheden zijn er?

Lees alles over de beschikbare opties en ontdek wat voor u de beste keuze is.

Het is belangrijk om het juiste verwarmingssysteem te kiezen

Wilt u uw verwarming vervangen of bent u op zoek naar meer informatie over de verschillende manieren om uw woning te verwarmen? De mogelijkheden zijn eindeloos!

Wat is het beste verwarmingssysteem? Hoe werkt centrale verwarming? Zijn er innovatieve verwarmingssystemen op de markt en wanneer is het zinvol om te veranderen? Dat zijn maar een aantal van de vragen die hieronder aan bod komen.

De verschillende soorten verwarmingssystemen

Eén van de belangrijkste factoren om rekening mee te houden bij de keuze van uw verwarming is de energiebron waarmee uw verwarming aangedreven wordt. Naast stookolie en aardgas wint de milieuvriendelijke warmtepomp aan belang. Die gebruikt de thermische energie uit de lucht, aarde of het grondwater om uw huis of appartement te verwarmen. Daarnaast kunt u een cv-installatie ook alleen op elektriciteit laten werken.

Warmtepomp

Verwarming op gas

Zonnepanelen

Verwarming op stookolie

Elektrische verwarming

Warmtepomp

Warmtepomp

Iedereen die het milieu wil beschermen en energie wil besparen, moet de aankoop van een warmtepomp overwegen.

Warmtepompen gebruiken de warmte uit de omgeving (lucht, bodem of water) en geven die af in het verwarmingscircuit van de woning.

Voor hun werking is elektriciteit vereist. Gemiddeld heeft een warmtepomp één kilowattuur elektriciteit nodig om 4 kilowattuur verwarmingsenergie te produceren. Ze gebruiken dus voor 75% de energie die gratis in de natuur aanwezig is. Bovendien vergen warmtepompen amper onderhoud. De aankoop- en installatiekosten liggen tussen € 10.000 en € 25.000, afhankelijk van het type.

Verwarming op gas

Gasverwarming

Verwarming op gas blijft bijzonder populair. Het binnenkomende gas wordt verbrand en thermische energie wordt opgewekt om water te verwarmen waarmee de radiatoren opgewarmd worden. Moderne condensatieketels gebruiken zelfs de warmte van de verbrandingsgassen.

Andere voordelen van verwarming op gas: een bestaand systeem kan relatief goedkoop worden vernieuwd. Gas is echter een fossiele brandstof en dus niet oneindig beschikbaar. Daarnaast bent u ook afhankelijk van de schommelende grondstofprijzen.

Een nieuwe gascondensatieketel kost naargelang de grootte en de accessoires tussen € 6.000 en € 12.000, plus de installatiekosten.

Zonnepanelen

Combinatie van fotovoltaïsche zonnepanelen en thermische zonne-energie

Een bijkomende energiebron is de zon. Er zijn twee technologieën die de zon gebruiken als leverancier van energie: thermische zonnecollectoren en fotovoltaïsche zonnepanelen.

Thermische zonnecollectoren worden gecombineerd met een zonneboiler en zetten zonlicht om in thermische energie die het sanitair water verwarmt.

Fotovoltaïsche zonnepanelen zetten zonlicht om in elektriciteit die u kunt gebruiken om uw warmtepomp of elektrische verwarming te laten werken en daarmee te besparen op energiekosten.

Beide opties zijn uitstekende aanvullingen voor andere verwarmingstechnologieën, vooral voor een warmtepomp.

Verwarming op stookolie

Verwarming op stookolie

De manier waarop een condensatieketel op stookolie werkt is gelijkaardig aan een gascondensatieketel: de verbrande stookolie verwarmt het water dat door de leidingen circuleert en dat water brengt de warmte vervolgens naar de radiatoren in de woning of het appartement.

De voor- en nadelen van systemen op gas en stookolie zijn gelijkaardig. Hoewel stookolie een efficiënt verwarmingsmedium is, blijft het een beperkt beschikbare fossiele brandstof met een hogere uitstoot.

Er is nog een bijkomend nadeel ten opzichte van gas: u heeft een olietank nodig - die kost geld en vereist ruimte.

Een nieuwe condensatieketel op stookolie kost ongeveer € 8000 plus de installatiekosten.

Elektrische verwarming

Elektrische cv-ketel

Elektrische verwarming zet elektriciteit om in warmte.

Het voordeel van elektrische verwarming is dat deze meteen na het inschakelen al warmte afgeeft. Daartegenover staan hoge gebruikskosten en en een lagere efficiëntie. Elektrisch verwarming is alleen aanbevolen voor appartementen die maar af en toe worden gebruikt (bv. vakantiewoningen) of om snel een kamer op te warmen (bv slaapkamer of badkamer).

Met welke factoren houdt u best rekening bij het kiezen van een nieuwe verwarming

Staat van de woning

Financiële middelen

Beschikbaarheid van de energiebron

Afhankelijkheid van lokale distributienetwerken

Weet u welk soort verwarming u wenst te installeren of heeft u nog onbeantwoorde vragen? Neem dan zeker contact op met een zelfstandig installatuer

Neem contact op met een Vaillant specialist

Uw verwarmingssysteem plannen

Bij de installatie van een nieuw verwarmingssysteem spelen verschillende factoren mee, naargelang u al een installatie hebt en een nieuwe wenst of een volledig nieuw huis bouwt.

Nieuwbouw: eerste installatie van een nieuw verwarmingssysteem

Houd bij de keuze van een verwarmingssysteem in een nieuwbouw rekening met volgende aspecten:

  • Complexiteit van de installatie: voor bodem/water- en water/water-warmtepompen zijn graafwerken nodig
  • Installatietijd: gasketels zijn meestal gemakkelijker te plaatsen dan stookolieketels of warmtepompen
  • Vergunningen: voor water/water-warmtepompen is een officiële vergunning nodig

Renovatie: een oud verwarmingssysteem vervangen

Kies een energiebron:

  • Dezelfde energiebron: vervanging van de oude gasketel door een nieuwe.
  • Een andere energiebron: vernieuwing van het verwarmingssysteem, bijvoorbeeld van aardgas naar een warmtepomp

Vervang het verwarmingssysteem indien mogelijk in de zomer, dus niet in koude periodes. Als zich dan problemen voordoen, hoeft u niet in een koud huis te wonen.

Kostenvergelijking tussen verschillende soorten verwarming

Een nieuwe verwarming kost geld. Toch is een investering in een nieuwe installatie vaak ook financieel de moeite waard. Dit komt omdat een nieuw verwarmingssysteem meestal veel zuiniger is. Als u van plan bent om een nieuw verwarmingssysteem te kopen, moet u rekening houden met twee soorten kosten: de aankoopkosten (inclusief eventuele premies) en de gebruikskosten. Vergelijk deze dan met de gebruikskosten van uw huidige verwarmingssysteem (energiekosten en onderhoudskosten).

VerwarmingssysteemAanschafkostenGebruikskostenExtra informatie
Gasketels★★★★★Afhankelijk van schommelende gasprijzen
Warmtepompen★★★★★★Mogelijk heeft u recht op subsidies
Stookolieketels★★★★★★Afhankelijk van schommelende olieprijzen
Elektrische verwarming★★★★★★★Hogere elektriciteitsprijs
★ = zeer laag, ★★★★★ = zeer hoog   

De terugverdientijd van een nieuwe verwarming

Stel dat u voor uw oude verwarmingssysteem € 3000 per jaar betaalt aan gebruikskosten en de aankoop en installatie van een nieuwe verwarming u € 6000 kost.

De jaarlijkse gebruikskosten met een nieuwe installatie dalen tot ongeveer € 1800 per jaar. Tijdens het eerste jaar zou een nieuwe verwarming u in totaal € 7800 kosten tegenover € 3000 met de oude installatie.

Na 5 jaar geeft de vergelijking een heel ander resultaat. Met uw oude verwarmingssysteem zou u € 15.000 aan gebruikskosten hebben betaald, met het nieuwe exact evenveel: aankoopprijs € 6000 plus 5 keer € 1800 aan jaarlijkse gebruikskosten (€ 9000) komt in totaal ook uit op € 15.000.

Dit betekent dat het nieuwe verwarmingssysteem zichzelf in 6 jaar terugbetaalt. En daarnaast heeft u bij uw oud systeem ook geen garantie dat er in die 6 jaar geen herstellingen uitgevoerd moeten worden of het volledig in panne valt, terwijl die kans veel kleiner is bij een recente installatie.

Daarnaast stijgt de waarde van uw woning en daalt ook de EPC waarde van uw huis (wat dan weer gunstig is voor zowel het milieu als uw portefeuille). Een laatste voordeel van een nieuwe verwarming is dat een nieuwe installatie vaak veel compacter is en dus minder plaats inneemt.

 

Ontdek ons advies om je verwarming te vervangen door een duurzamer alternatief

Premies voor verwarming

U heeft mogelijk recht op verschillende premies, afhankelijk van de regio waarin u woont. Is je gasketel 20 jaar of ouder? Dan biedt gas.be ook een interessante vervangpremie voor wie zijn oude ketel vervangt door een nieuwe condensatieketel. Daarnaast is er ook een premie voor het renoveren van collectieve schoorstenen in appartementsgebouwen.

Ook voor de installatie van een warmtepomp worden er verschillende interessante premies toegekend.

Meer informatie over premies

Welk soort verwarming is het meest geschikt voor mijn huis?

Veel huiseigenaren vragen zich af of de ouderdom van het huis een invloed heeft op de keuze van nieuwe verwarmingsinstallatie. Is elk soort verwarming geschikt voor zowel oude als nieuwe woningen? Veel belangrijker dan de leeftijd van de woning is de energetische staat van het huis. Zo kan zelfs een oud gebouw dat grondig gerenoveerd werd met goed geïsoleerde muren, ramen en deuren nog goed verwarmd worden met een minder efficiënt systeem. Ook de staat van het gebouw is belangrijk, omdat die bepaalt hoe complex de installatie van een bepaald systeem zal zijn. Uiteraard moet u ook nagaan of er voldoende plaats is voor het systeem dat u wil plaatsen.

Raadpleeg altijd een professionele installateur

Als u van plan bent een nieuwe verwarming te installeren, raden we u altijd aan om met een gespecialiseerde installateur te praten. Die kan samen met u de verwarmingsbehoefte voor uw woning bepalen en het meest geschikte systeem voor uw woonsituatie aanraden.

Daarnaast is een onderhoudscontract altijd zinvol. Alleen een systeem dat regelmatig wordt onderhouden, kan op lange termijn goed functioneren. Dat geldt ook voor warmtepompen, die weinig onderhoud vergen. U kan voor het onderhoud van uw verwarming terecht bij uw zelfstandig installateur of bij Vaillant zelf.

Vind een Vaillant installateur uit je buurt

Verdere uitbreidingsmogelijkheden

Slimme bediening

Met het slimme bedieningssysteem Niko Home Control monitor je je verwarming en sanitair warm water vanop afstand. Op kantoor of op reis? Je hebt altijd toegang tot je verwarmingssysteem. De Niko Home Control is perfect te integreren in je bestaande woning.

Met onze verschillende thermostaten en regelaars zorg je ervoor dat je verwarming efficiënt werkt. Zo kun je heel wat energiekosten besparen.

Warmtepompboiler voor warm water

Een warmtepompboiler produceert op een energiezuinige en milieuvriendelijke manier sanitair warm water door energie te halen uit de omgevings- of buitenlucht. Het is de ideale vervanging van een oude elektrische boiler én in Vlaanderen heb je momenteel recht op een extra premie bij de aankoop van een warmtepompboiler.

Fotovoltaïsche zonnepanelen

Plaats pv-zonnepanelen om uw elektrisch verbruik tot een minimum te beperken. In combinatie met een warmtepomp kan u uw verbruikskosten sterk verlagen.