Zoeken
Vind uw installateurZoeken
Herstelling nodig?
Vind uw installateur

Condensatieketels op gas

Condensatieketels op gas maken niet alleen optimaal gebruik van de geleverde energie, maar benutten in tegenstelling tot traditionele ketels ook de warmte in de rookgassen, die anders door de schoorsteen verdwijnt.

Condensatieketel ecoTEC exclusive

Het rendement van condensatieketels

Hr-ketels hebben een veel hoger rendement, wat leidt tot lagere verwarmingskosten en minder uitstoot van gassen. Onze gasgestookte condensatieketels zijn natuurlijk geschikt voor zowel verwarming als warmwaterproductie.


De voordelen van een condensatieketel van Vaillant:

  • Optimaal energierendement: tot wel 98%
  • Aanzienlijk minder roet en deeltjes bij verbranding via condensatietechnologie
  • Tot 35% lager verbruik ten opzichte van een oude verwarmingsinstallatie
  • Lage investeringskosten
  • Flexibele uitbreiding, bijv. met zonnepanelen, warmtepompen, buffertanks en thermostaten

Hoe werkt een condensatieketel?

In een condensatieketel wordt het water verwarmd door de verbrandingswarmte, net als bij niet-condenserende ketels. De vrijkomende rookgassen worden normaal door de schoorsteen afgevoerd, waardoor de energie in het rookgas verloren gaat. Met de condensatietechnologie worden deze gassen, die voor een groot deel uit hete waterdamp bestaan, wel benut. De warmte-energie wordt uit het rookgas gewonnen en aan het verwarmingscircuit afgegeven.


Om de energie uit de waterdamp te halen, moet deze condenseren. Dat gebeurt bij een temperatuur die lager is dan 56°C De condensatieketel koelt de stoom via een speciaal ontworpen warmtewisselaar. De gewonnen energie wordt gebruikt om het koude verwarmingswater voor te verwarmen. Het warme water stroomt vervolgens door de eerste warmtewisselaar, waar het verder wordt opgewarmd tot de gewenste temperatuur. Tijdens dit proces ontstaan kleine hoeveelheden condensatiewater die moeten worden afgevoerd. De zuurgraad van het afvalwater is echter zo laag dat het zonder verdere neutralisatie via het normale rioleringssysteem kan worden weggeleid.

Het verschil tussen de bovenste en de onderste verbrandingswaarde

Wanneer we het hebben over het hoge rendement van 98 procent (Hs) die onze condensatieketels opleveren, verwijzen we naar de 'bovenste verbrandingswaarde'. We onderscheiden deze waarde van de 'onderste verbrandingswaarde', waarop we in de branche gewoonlijk onze berekeningen baseren. De onderste verbrandingswaarde is de hoeveelheid warmte die bij de verbranding van een energiebron kan worden gebruikt, zonder dat er condensatie plaatsvindt. De onderste verbrandingswaarde heeft dus slechts betrekking op een deel van de totale energie van de brandstof.


De bovenste verbrandingswaarde omvat daarentegen ook de hoeveelheid warmte in het rookgas en de waterdamp die via condensatie kan worden benut. Bij het berekenen van de inputenergie voor de bovenste verbrandingswaarde wordt met deze extra warmte rekening gehouden. Het rendement van een verwarmingstoestel, ook wel standaardrendement genoemd, kan in het ideale geval oplopen tot maximaal 100%, indien berekend op basis van de bovenste verbrandingswaarde.

Voor condensatieketels is er soms een extra afvoerpijp nodig

Bij de installatie van een condensatieketel in plaats van een atmosferische ketel, kan het nodig zijn de bestaande schoorsteen te tuberen met een plastic pijp. De extra afvoerpijp voor het stookgas heeft echter een kleine diameter en kan eenvoudig in een bestaande schoorsteen worden gemonteerd. Een condensatieketel kan ook de rookgassen voeren via een afvoerkanaal dat met het dak of de buitenmuur verbonden is. Een aanvoerkanaal zorgt op zijn beurt voor de aanvoer van verse lucht die nodig is voor de verbranding. Hierdoor wint u heel wat flexibiliteit en veiligheid. Ons uitgebreide gamma rookgasafvoersystemen biedt voor elke situatie een geschikte oplossing en een (dure) schoorsteen is niet meer nodig!

Het juiste verwarmingssysteem

Er is geen standaardoplossing voor wie op zoek is naar het juiste verwarmingssysteem, maar het is niet heel moeilijk om een systeem te vinden dat aan uw behoeften voldoet. Praat met uw Vaillant installateur. Zij kunnen u helpen bij het kiezen van een nieuwe verwarmingsinstallatie.


Zoek een installateur

Meer informatie nodig?

Brochure

Download hier onze brochure over condensatiewandketels op gas zoals de ecoTEC plus en ecoTEC exclusive.

Download

Brochure

Download hier onze brochure over condensatievloerketels ecoVIT/5.

Download

Brochure

Download hier onze brochure over condensatievloerketels op gas met een ingebouwde (zonne)boiler zoals de ecoCOMPACT of de auroCOMPACT.

Download

Brochure

Download hier onze brochure over condensatievloerketels zoals de ecoVIT exclusiv.

Download