Zoeken

Green iQ: duurzaamheid, energie-efficiëntie en connectiviteit

In 2015 voerde Vaillant het grootscheepse Green iQ-onderzoek uit. De resultaten geven een goed richtpunt om in de verdere productontwikkeling nog sterker in te zetten op duurzaamheid, energie-efficiëntie en connectiviteit. Met de grootscheepse Green iQ-mediacampagne gaat Vaillant voor een land vol Groene Superhelden!

Het Green iQ onderzoek

De internationale studie die Vaillant in samenwerking met het marktonderzoeksbureau TNS Infra-test uitvoerde bevroeg in totaal 13.500 mensen uit 13 landen over uiteenlopende onderwerpen als mobiliteit, aankoopgewoontes, energiegebruik en verwarmingsgewoontes. Ze peilde zowel naar ecologische ingesteldheid als naar daadwerkelijk milieubewust gedrag.

Aan de hand van meer dan 100 vragen bepaalde het resultaat het groene intelligentiequotiënt of ‘Green iQ’ van de deelnemers, onderverdeeld in vier categorieën: Groene Superheld, Groen Groentje, Groene Twijfelaar en Groene Boef.

Inzichten intelligent aanwenden

België behaalde in dit onderzoek de 8ste plaats. Een positie die voor verbetering vatbaar is, en ook daar wil Vaillant actief toe bijdragen. De resultaten van het Green iQ-onderzoek lenen zich daar perfect toe! Ze geven een beter inzicht in wat er vandaag in de markt leeft.

Aan de hand van gerichte communicatie kan Vaillant daarop inspelen om het Green iQ op individuele basis geleidelijk aan omhoog te stuwen. Midden oktober gaat daarom een grootscheepse mediacampagne van start. Zowel uit de magazines als online valt Green iQ de komende weken niet meer weg te denken. Zo wil Vaillant de Groene Superheld in elke Belg naar boven brengen.

Aan de hand van klare, duidelijke taal en beeldvorming wil Vaillant met de Green iQ-campagne onderstrepen dat ieder van ons zijn bijdrage kan leveren tot de bescherming van het milieu en rationeel energieverbruik.

Dr. Andree Groos, Managing Director van Vaillant Group Sales, Marketing en Service.

Verdere productontwikkeling

Vaillant draagt alvast zijn steentje bij door in zijn productontwikkeling volop in te zetten op duurzaamheid, energie-efficiëntie en connectiviteit.

Aan het Green iQ-label herkent men de intelligent ontworpen, toekomstgerichte en duurzame Vaillant-technologie. Deze springt heel zuinig om met energie-en klimaatvriendelijke warmteproductie en combineert dit met intelligent, internetgestuurd systeembeheer.

De condensatieketel ecoTEC exclusive Green iQ, die Vaillant in september op markt bracht is daar het perfecte voorbeeld van. Deze combiketel met geïntegreerde connectiviteit bestaat voornamelijk uit recycleerbare materialen en wordt op een maatschappelijk verantwoorde wijze in Duitsland gemaakt. De extraCONDENS-functie zorgt bovendien voor 8% energiewinst per jaar in de productie van sanitair water.

Dit is wat Vaillant vandaag al te bieden heeft, maar de resultaten van het onderzoek kunnen sturend en inspirerend werken om de verdere productontwikkeling nog beter te laten aansluiten op de heersende tendensen in de markt.

Vinger aan de pols houden

In dat opzicht vormt dit eerste Green iQ-onderzoek trouwens geen eenmalig initiatief. Met toekomstige, gelijkaardige initiatieven zal Vaillant de vinger aan de pols houden om evoluties en accentverschuivingen in het Europese milieubewustzijn snel te identificeren.

We willen nu en in de toekomst het voortouw blijven nemen op het vlak van duurzame verwarmingstechnologie zodat de Belg duurzame en energie-efficiënte verwarmingssystemen in één adem noemt met Vaillant.

Sabine Ryheul, Marketing Director Vaillant Group België.

Doe de Green iQ - test !

De Green iQ-test nog niet gedaan? Surf dan snel naar www.mygreeniQ.com om te weten of u in de categorie Groene Superheld, Groen Groentje of Groene Twijfelaar thuishoort...of het niet verder schopt dan Groene Boef.