Zoeken

ErP

In december 2007 bereikte de Europese Unie een akkoord inzake maatregelen rond energie- en klimaatbescherming: de zogenaamde ErP -verordening, bestaande uit richtlijnen aangaande Ecodesign en het energielabel. Een belangrijk doel van deze verordeningen is het behalen van ambitieuze milieudoelstellingen, zoals een aanzienlijke vermindering van de CO2-uitstoot in de hele EU tegen 2020.

De Ecodesign-verordening legt de minimale vereisten vast op het vlak van energie-efficiëntie en uitstootnormen. Vanuit de verordening over energielabels dienen de apparaten die verkocht worden binnen de EU, voorzien te worden van een label waarop het energierendement van het apparaat staat vermeld.

Voor witgoed is dit label intussen uitgegroeid tot een vertrouwd element, waarop de consument zich baseert bij zijn keuze. Voor verwarmingstoestellen en waterverwarmers is de situatie anders en zal dit label slechts één element vormen in het keuzeproces. Als een apparaat een hoge rendementsklasse heeft (A+ en hoger), wil dat niet zeggen dat het product/systeem voor de klant en zijn woning de meest efficiënte of de meest voordelige oplossing is.

De energielabels kunnen het advies van een professional niet vervangen. Het blijft de taak van de installateur om na te gaan met welk type gebouw en verwarmingssysteem hij te maken heeft. Op basis van deze informatie zal hij beslissen welk verwarmingssysteem de beste keuze is.

Alles over ErP

Wat dient u te weten voor 26/09/2015?