Zoeken

Hoe marktonderzoekers tegen de bouwsector aankijken

In de afgelopen decennia zijn er ongelooflijk snelle veranderingen geweest in de bouw. Nieuwe materialen en technische ontwikkelingen maken completet nieuwe ontwerpen en vormen mogelijk.

In de afgelopen decennia zijn er ongelooflijk snelle veranderingen geweest in de bouw. Nieuwe materialen en technische ontwikkelingen maken completet nieuwe ontwerpen en vormen mogelijk. Onderzoekers voorspellen dat de internationale megatrends zoals verstedelijking, demografie, mobiliteit, energie, middelen en individualisatie onze producten, steden en communicatie aanzienlijk zullen veranderen. Daaropvolgend zullen ook de uitdagingen in de bouwsector veranderen.

Hoe meer wij deze aspecten ons eigen makenonder de knie krijgen, des te meer zullen wij in staat zijn om dynamische processen te ontwikkelen. De algemene tendens onder architecten in dit opzicht is dat marktonderzoekers dienen als een voorspellende factor wat betreftvoor ontwikkelingen in de bouwsector.

In de bouw is het doel altijd een verbetering van de status quo en het ontwerpen van gebouwen voor de toekomst. De gemiddelde levensduur van gebouwen gaat tot ongeveer 100 jaar. Gebouwen die vandaag ontworpen worden, zullen op zijn vroegst binnen de komende twee jaar opgeleverd worden en zullen daarnaast invloed hebben op het leven van ten minste drie generaties.

Ongeacht of bouwprojecten nou voortkomen uit een hoog niveau van stedelijke ontwikkeling, nieuwe of renovatie van bestaande gebouwen, het is altijd de taak van architecten en adviseurs studiebureau’s om te weten wat de toekomst zal brengen. Gebouwen en structuren moeten flexibel zijn om zich te kunnen aanpassen in aan toekomstige ontwikkelingen op zowel maatschappelijk, economisch als ecologisch gebied.

Hoe zullen deze toekomstige ontwikkelingen zich aandienen? Welke parameters zullen de bouw werkelijk beïnvloeden? Deze trends worden tot in het kleinste detail gevolgd door internationale marktonderzoekers.

Hoe meer architecten en adviseurs studiebureau’s zich deze toekomstige aspecten eigen makenonder de knie krijgen, des te beter ze zijn ze uitgerust om zich vandaag voor te bereiden op de ontwikkelingen van morgen. Internationale marktonderzoekbureaus geven informatie over de huidige situaties en over de trends en economische ontwikkelingen in diverse landen. We hebben een aantal van de nieuwste bevindingen in de bouwsector voor u samengevat.*:

(*Alle onderstaande informatie is gebaseerd op samenvattingen van de European Architectural Barometer, Arch-Vision (www.arch-vision.eu))

Ontwikkeling van de bouwsector in Europa

In verschillende Europese landen heeft de bouwsector het de afgelopen jaren op zijn grondvesten lopen schuddenmoeilijk gehad. Met name in Italië, Spanje en Frankrijk wordt er voor 2015 nog geen verbetering verwacht. Uitgaande van de prognoses zal de bouwsector in Spanje zich in 2016 gaan herstellen, terwijl dit in Italië en Frankrijk naar alle verwachting pas in 2017 zal gebeuren. De grootste ontwikkelingen in de bouwsector worden de komende twee jaar verwacht in Groot-Brittannië en Polen, gevolgd door Duitsland, Nederland en België.

Energie-efficiënte oplossingen

De laatste jaren zijn er veel energie-efficiënte technologieën op de markt verschenen zoals oplossingen voor warmterecuperatie, warmtepompen, LED verlichting en fotovoltaïsche panelen. Bepaalde technologiën die in eerste instantie langzaam aanvaard werden zullen de komende jaren duidelijk aan populariteit winnen. De oorzaak van deze en andere ontwikkelingen binnen de sector van het sanitair, de verwarming en airconditioning liggen bij de vereisten voor energie-efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare energie. Europese architecten verwachten de komende vijf jaar veel veranderingen, voornamelijk in de verwarmingssector, waar de focus meer zal liggen op de verkoop van warmtepompen en systemen voor warmterecuperatie. In Groot-Brittanië, Duitsland, Italië, België en Polen zal ook het gebruik van vloerverwarming ook stijgen. Koelen via de vloer is dan weer een trend die overgewaaid komt uit Nederland.

Voorkeurssystemen van leveranciers

Een aanbod dat het dagelijkse leven of het werk eenvoudiger maakt, wordt goed onthaald, bijvoorbeeld totaaloplossingen van fabrikanten van bouwmaterialen en -producten. Volgens een recente studie uit september 2014, gaven architecten uit 8 Europese landen aan dat zij de voorkeur gaven aan fabrikanten van totaaloplossingen boven individuele producten. Uit het onderzoek verrasten vooral de resultaten van Groot-Brittanië, Spanje en Polen: hier steeg de voorkeur met bijna 20 procent tegenover vorig jaar. Verwacht wordt dat deze trend zich wereldwijd zal verderzetten gedurende de komende jaren. De fabrikanten merkten de stijgende verkoop reeds op en bereiden zich voor op de ontwikkeling van totaaloplossingen.

Markttrend: Printen in 3D

Geprinte huizen lijkt nog verre toekomstmuziek? Vooral China, de VS en Nederland zijn pioniers in het ontwikkelen van 3D-geprinte gebouwen. Een Chinees bedrijf beweerde begin 2014 al volledige huizen geprint te hebben in 24 uur. Relatief kleine huizen met maar één verdieping werden gemaakt van gerecycleerde bouwmaterialen, waarbij de printkosten onder de 5000 dollar bleven. Zelfs wanneer deze huizen geen 100% overtuigende oplossing boden, verwachten architecten toch dat de nieuwe 3D- technologie een duidelijke invloed zal hebben op de bouwindustrie. Fabrikanten van bouwmaterialen zijn volop bezig met het onderzoek naar concepten waarin deze nieuwe technologie gebruikt kan worden.