Zoeken
Vind uw installateurZoeken
Herstelling nodig?
Vind uw installateur

Tips voor nieuwbouw

Bent u op zoek naar een nieuw verwarmingssysteem? Door een modern en zuinig systeem te installeren, kunt u uw verwarmingskosten verlagen én werkt u mee aan de bescherming van het klimaat.

Hernieuwbare energiebronnen zijn de beste keuze voor nieuwbouw. Verwarmingssystemen met een hoog energierendement die gebruik maken van fossiele brandstoffen, verminderen eveneens de verwarmingskosten en de CO2-uitstoot met gemiddeld 3%. Niet alle verwarmingssystemen zijn geschikt voor elk type woning.

Op voorhand plannen

Denk al na over een geschikt type verwarming tijdens het ontwerpen van uw nieuwe woning. Op die manier kunt u uw bouwplannen afstemmen op uw nieuwe verwarmingssysteem.

Het vermogen van uw verwarmingssysteem

Uw nieuwe verwarmingssysteem moet natuurlijk voldoende warmte leveren. Dat geldt ook voor de aanvoer van sanitair water: aan elk aftappunt moet op elk ogenblik de gewenste hoeveelheid warm water beschikbaar zijn.

Zorg dat uw nieuw verwarmingssysteem uitgebreid kan worden. Uw installatie dekt dan al uw behoeften, ook als die onverwachts toenemen.

Verwarming draait niet alleen om rendement, maar ook om de hoeveelheid energie die nodig is om ze te doen werken. Vanuit financieel oogpunt lijkt het dan ook interessant om te investeren in een efficiënter systeem, dat uw verwarmingskosten op lange termijn doet dalen.

Uw behoeften inzake verwarming en warmwater

Het aantal bewoners van uw nieuwe woning en de te verwarmen oppervlakte bepalen hoeveel warmte nodig is en dus het vermogen van het systeem. Dat vermogen ligt best iets boven uw maximale behoeften, zo bent u zeker dat u voldoende warm water heeft als ieder lid van uw gezin beslist om een lang warm bad te nemen.

Uw energiebehoeften worden berekend aan de hand van de onderstaande regel. Kilowattuur (kWh) is de facturatie-eenheid voor de energie die de elektriciteitsleveranciers verkopen aan de gebruikers:

Verwarmingscapaciteit in kW (aantal m² x 50 W/m² : 1 000)

= nominaal calorisch vermogen in kW

Voor een standaard woning met een bewoonbaar oppervlak van 150 m² resulteert deze formule dus in een nominaal calorisch vermogen van +- 10kW Het nominale calorische vermogen is de maximale hoeveelheid energie die een continu werkend verwarmingssysteem kan produceren. Hoe beter de woning geïsoleerd is, des te lager de waarde in W/m². Voor een lage-energiewoning nemen we 30 W/m² en voor een passiefwoning 15 W/m².

De berekening van de behoeften aan sanitair warm water is ingewikkelder en hangt af van veel factoren: het vermogen van het verwarmingstoestel, het aantal bewoners van de woning, maar ook het aantal aftappunten, het debiet en het gelijktijdige gebruik daarvan.

Uw installateur of architect kunnen uw exacte behoeften bepalen aan de hand van uw bouwmethode, de bewoonbare oppervlakte, de isolatie van de gevel en de sanitaire voorzieningen.

Warm watercomfort: gecentraliseerd of gedecentraliseerd systeem?

Hoe wilt u dat warm water wordt aangevoerd? U kunt beslissen om een boiler voor sanitair warm water te installeren in de kelder, of een waterverwarmer in de buurt van de aftappunten. De gecentraliseerde aanvoer van warm water door middel van een voldoende grote boiler is bijzonder handig. Bij een lager verbruik is een combiketel de beste optie. Een badverwarmer op gas is in bepaalde gevallen geschikt voor individuele aftappunten die ver van het hoofdcircuit van warm water liggen.

Kies de juiste energiebron

In principe is het aangeraden voor uw verwarming volledig te rekenen op hernieuwbare energie, zoals aardwarmte of zonne-energie. Op die manier bent u gewapend tegen de afname van natuurlijke rijkdommen, de schommelingen van energieprijzen en de strenger wordende eisen rond klimaatbescherming.

Niettemin kan het ook verstandig zijn om gebruik te maken van hoogrenderende technologieën op fossiele brandstoffen Alles hangt af van uw wensen en uw situatie.

U heeft ook de mogelijkheid om verschillende technologieën op slimme wijze te combineren, bijvoorbeeld een condensatieketel op gas met thermische zonnepanelen.

De plaatsing van uw verwarmingssysteem

Waar u het verwarmingssysteem ook installeert – in de kelder, de garage, het washok, een woonvertrek of op zolder –, wij hebben voor u de gepaste oplossing. Wij bouwen onze verwarmingsketels zodanig dat ze een maximaal rendement bieden en toch zo weinig mogelijk plaats innemen. De aangeboden systemen verschillen dus afhankelijk van de beschikbare ruimte.

De kelder is de beste plaats voor de installatie van een warmtepomp. Het is ook de ideale plek voor condensatieketels en grote boilers voor sanitair warm water U kunt in de kelder natuurlijk ook een compacte wandketel installeren.

In de woonruimten heeft u nog genoeg plaats om er een condensatiegaswandketel te installeren, ook al was u reeds van plan om er elke vierkante meter van te benutten. Onze wandketels zijn verkrijgbaar in verschillende vermogensklassen, om te beantwoorden aan grote, middelgrote of kleine behoeften.

De zolder is de ideale plaats voor de installatie van een condensatieketel op gas, gekoppeld aan een systeem op zonne-energie, vooral als het gaat om een auroCOMPACT-condensatieketel van Vaillant. Door de korte afstand tussen de thermische zonnepanelen en de ketel gaat er minder warmte verloren. De buis voor toevoer van lucht en afvoer van gassen kan recht door het dak gaan, zonder schoorsteen.

De gewenste oplossing voor warmteverspreiding

De algemene regel luidt: hoe groter het verwarmingsoppervlak is, des te lager de vertrektemperatuur die het nieuwe verwarmingssysteem moet produceren. Vloerverwarming heeft een groot verwarmingsoppervlak waardoor de vertrektemperatuur vanaf de ketel laag is en het verbruik daalt. Toch biedt vloerverwarming hetzelfde comfort als radiatoren en daardoor erg geschikt voor nieuwbouwwoningen. Vanuit energie-oogpunt is vloerverwarming dus ideaal voor nieuwbouw. U wint er namelijk plaats mee en verkrijgt de noodzakelijke warmte bij lage temperaturen. Vloerverwarming is een uitstekende basis voor moderne systemen zoals warmtepompen of systemen op zonne-energie.

Financiering en premies

De vereiste investering voor een nieuwe verwarmingsinstallatie kan door een verstandige planning en gepast advies een stuk lager liggen.. Zorg dat u uw nieuwe verwarmingssysteem zo nodig kunt aanpassen, bijvoorbeeld door er achteraf een systeem op zonne-energie aan te koppelen.

Kiest u voor een nieuw verwarmingssysteem, dan heeft u misschien recht op een premie van de overheid, waardoor uw investeringskosten zullen dalen.

Welk verwarmingssysteem?

Er is geen standaardoplossing voor wie op zoek is naar het ideale verwarmingssysteem. Toch is het vrij eenvoudig om te bepalen welk systeem het best bij u past. Neem contact op met een verwarmingsspecialisten van Vaillant. Zij kunnen u helpen bij het kiezen van een nieuwe verwarmingsinstallatie.