Zoeken

De ecoTEC plus: met 5 jaar garantie

De garantie van 5 jaar geldt alleen onder de volgende voorwaarden:

 • Deze actie is geldig vanaf 1 oktober 2014 tot en met 31 december 2020.
 • De toestellen van het type ecoTEC plus /5-5, namelijk de ecoTEC plus VC 126, VC 306, VC 356, VCW 296, VCW 346 en VCW 376 of de ecoTEC plus VC 206/8-5.
 • De toestellen die geïnstalleerd werden vanaf 1 oktober 2014 tot en met 31 december 2020, en waarvan de garantiekaart online geregistreerd werd of opgezonden werd per post aan Vaillant NV, Golden Hopestraat 15, 1620 Drogenbos.
 • De ecoTEC plus moet door een persoon met beroepskennis geplaatst worden, onder zijn volledige verantwoordelijkheid, dewelke erop zal letten dat de actuele normen en installatievoorschriften nageleefd worden. De ecoTEC plus moet voorzien worden van een geldig installatiebewijs.
 • De ecoTEC plus dient onderhouden te worden zoals het wettelijk bepaald is in onze installatievoorschriften , die met de toestel u werden bezorgd, en in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen. Het onderhoud moet aantoonbaar zijn. U dient het bewijs heel nauwkeurig bij te houden. Het onderhoud maakt geen onderdeel uit van de garantie.
 • Storing gemeld binnen de garantie dient betrekking te hebben op de verwarmingsketel ecoTEC plus.
 • Na de 2 jaar wettelijke garantie zijn deze uitsluitingen van toepassing:
  • Achterstallig onderhoud, nalatigheid, blikseminslag en overspanning
  • Aantasting en/of vervuiling vanuit de installatie zowel cv-zijdig als tapwaterzijdig
  • Schade veroorzaakt door pH-waarden van het cv-water < 6.5 of > 9.5
  • Verstoppingen of onvoldoende warmwaterafgifte die het gevolg zijn van waterhardheden boven de 15°F
  • Oneigenlijk gebruik
  • Schade veroorzaakt door bevriezing of bevriezingsverschijnselen
  • Stoot- of breukschade van onderdelen en/of mantel van buitenaf
  • Appendages in het afgiftesysteem, inclusief rookgasafvoer en luchttoevoer
  • Op de ketel aangesloten apparatuur
 • Als alle voorwaarden van de wettelijk waarborgbepalingen van 2 jaar zijn gerespecteerd.
 • Deze garantie laat de rechten van de consument krachtens art. 1649 bis e.v. van het burgerlijk wetboek onverlet.