Zoeken

Werking van een warmtepomp

Een warmtepomp zorgt ervoor dat de beschikbare energie uit de omgeving efficiënt ingezet kan worden voor de verwarming of de productie van sanitair warm water. In de warmtepomp circuleert een vloeistof die voortdurend van gasvormige naar vloeibare toestand overgaat en omgekeerd.

Centrale verwarming met een warmtepomp: 4 stappen

foto: de werking van een warmtepomp in 4 stappen

We leggen de werking van een warmtepomp uit aan de hand van een lucht/water-warmtepomp:

Er is altijd thermische energie aanwezig in de lucht. In de winter is de lucht koud en moet de temperatuur verhoogd worden om de woning te kunnen verwarmen.

De werking van een warmtepomp in 4 stappen:

  1. Warmte onttrekken aan de omgeving
  2. Temperatuur verhogen
  3. Warmte afgeven aan de woning
  4. Druk verlagen

Een warmtepomp gebruikt de aanwezige warmte uit de omgeving

De werking van een warmtepomp kan je het best vergelijken met de werking van een koelkast, maar dan omgekeerd. Terwijl een koelkast warmte van binnen naar buiten brengt, neemt een warmtepomp juist warmte op uit de omgeving. Deze omgevingswarmte wordt door een koudemiddel geabsorbeerd en na compressie gebruikt voor de warmtevoorziening.

Een warmtepomp gebruikt de gratis energie die aanwezig is in de natuur (uit de bodem, uit het grondwater of uit de lucht).

Warmtepompen gebruiken energie uit de omgeving op een efficiënte mannier.

Stap 1: Warmte onttrekken aan de omgeving

De lucht wordt vervoerd naar een buizensysteem in de buitenunit van de warmtepomp. Door dit buizensysteem vloeit een vorstvrije vloeistof. Deze vloeistof moet steeds kouder zijn dan de omgevingstemperatuur want daardoor kan de vloeistof de warmte uit de lucht opnemen.

Dit principe werkt ook op koude dagen.

Belangrijk is het verschil tussen de temperatuur van de lucht en de temperatuur van de vorstvrije vloeistof. De opgevangen warmte wordt hierna vervoerd naar de tweede stap.


Stap 2: Temperatuur verhogen

De vorstvrije vloeistof wordt naar de verdamper getransporteerd, die gevuld is met een koudemiddelf. Door het temperatuurverschil neemt het koudemiddel de warmte op van de vorstvrije vloeistof. Het koudemiddel begint te koken en gaat van vloeibare toestand naar een gasvormige toestand en verdampt. Het gas komt terecht in de compressor, die de druk van de damp verhoogt waardoor de temperatuur stijgt. In deze fase is de 25 % elektrische energie noodzakelijk.

Je kan deze fase vergelijken met een fietspomp: pomp met een fietspomp terwijl je je vinger op de pompmond houdt. Je zal al snel voelen dat je duim warm wordt door de druk die niet weg kan.


Stap 3: Warmte afgeven

De damp is nu zo warm dat de warmte gebruikt kan worden voor het verwarmingssysteem: het koudemiddel geeft de warmte af aan het verwarmingssysteem. U kan de warmte gebruiken om uw woning te verwarmen of om warm water te produceren voor een bad of douche.


Stap 4: Druk verlagen

Tijdens stap 2 werd de druk opgevoerd om het koudemiddel te verwarmen. Het koudemiddel heeft zijn warmte afgegeven aan de woning en is opnieuw afgekoeld. Het koudemiddel condenseert en wordt daardoor opnieuw vloeibaar. De vloeistof staat echter nog steeds onder grote druk en is nog te warm om al opnieuw warmte aan de omgeving te onttrekken. Dankzij het expansieventiel wordt de druk verlaagd en koelt de vloeistof snel af.

Dit principe kan je het beste vergelijken met een spuitbus. Wanneer je langere tijd spuit begint de bus na enige tijd koud aan te voelen.

Nu het koudemiddel volledig afgekoeld is, kan hij opnieuw warmte uit de omgeving onttrekken en kan de cyclus opnieuw van vooraf aan beginnen.


Ontdek de warmtepompen van Vaillant

Met een warmtepomp van Vaillant kan u uw huis opwarmen met respect voor het milieu. U stoot geen onnodige CO2 uit en bespaart elke maand.