Zoeken
Plan een interventie Registreer je product
Vind je installateur

Eigen woning als demonstratieproject

Installateur bouwt plusenergiewoning met Vaillant-warmtepomp.

Met zijn nieuwbouwwoning wilde installateur Harry Dewulf uit Bredene zelf het goede voorbeeld geven. Er wordt veel gepraat over de energietransitie, dus als vakman wilde hij tonen wat er in de praktijk mogelijk was. Zijn woning haalde uiteindelijk een negatief E-peil (E= -2). Hart van het systeem is een geothermische warmtepomp van Vaillant. De eigen woning dient zo als demo-project. Klanten met vragen krijgen zo antwoorden vanuit de dagelijkse praktijk.

Installateur Harry Dewulf uit Bredene besloot om het goede voorbeeld te geven en zijn woning uit te rusten met een warmtepomp van Vaillant (Foto: De Onderneming)

Beste beschikbare technieken

Toen Harry Dewulf aan zijn nieuwbouwproject begon, stond het voor hem vast dat het een BEN-woning zou worden. Uiteindelijk wordt dit de norm voor alle nieuwbouw. Harry Dewulf vond dan ook dat het weinig zin had om als professional in energietechniek voor een tussenoplossing te kiezen. Hij wilde meteen het goede voorbeeld geven en tonen wat er mogelijk was. Daarbij ging hij uit van de best beschikbare technieken. Dat wil zeggen: alleen bewezen systemen die courant op de markt verkrijgbaar zijn, geen technologische hoogstandjes of experimenten. Qua installatietechniek was dat dus een geothermische warmtepomp, ventilatie met warmteterugwinning, een zonneboiler en fotovoltaïsche panelen. Uiteindelijk bleek het niet zo moeilijk om daarmee het BEN-niveau te halen. Harry Dewulf besloot dan om de technieken te optimaliseren en een stap verder te gaan, zodat hij uitkwam op een plusenergiewoning.

De woning is onafhankelijk van het gasnet. Alles wordt aangedreven door elektriciteit, en de opbrengst van de PV-panelen kan het jaarverbruik dekken. Omwille van het rendement opteerde Harry Dewulf voor een geothermische warmtepomp, een Vaillant flexoTHERM exclusive VWF van 5,3 kW. Het toestel is aangesloten op een VPS R100/1M-buffervat en voorzien van de VWZ NC 11-module voor passieve koeling. Voor de boringen werden uitgevoerd, werd eerst nagegaan of de bodem wel geschikt was. Na geologisch onderzoek bleek er geen enkel probleem te zijn. De boring van 150 m levert een constante temperatuur van 12°C, die in de zomer gebruikt kan worden voor passieve koeling. Een boring brengt natuurlijk niet goedkoop. Daar staat echter tegenover dat de woning omwille van het lage E-peil voor vijf jaar is vrijgesteld van grondbelasting, wat de extra kosten compenseert.

Een merk voor de installateur

Enkele jaren geleden besloot Harry Dewulf om ook warmtepompen in zijn aanbod op te nemen. Vooraleer te beslissen welk merk te voeren, documenteerde hij zich eerst grondig en doorploegde heel wat technische fiches van toestellen. Uiteindelijk koos hij voor Vaillant omwille van twee redenen.

Ten eerste levert Vaillant toestellen die zeer goede prestaties leveren voor een interessante prijs. De gebruiker kan er zeker van zijn dat zijn warmtepomp naar behoren zal functioneren, zonder onaangename verrassingen. Zeker bij de introductie van een nieuwe techniek is dat van belang. Vaillant maakt gebruik van bewezen technieken. Men hoeft dus niet te vrezen dat er een productreeks uitkomt waar alle kinderziekten nog niet zijn weggewerkt, en de klant met de brokken zit.

Ten tweede biedt Vaillant een zeer installatievriendelijk pakket. Dat begint al bij het ontwerp van de toestellen zelf. Ze zijn gemakkelijk te plaatsen en alle onderdelen zijn vlot bereikbaar. “Bij sommige fabrikanten, of het nu om ketels gaat of warmtepompen, is het bijna onmogelijk om bepaalde componenten te bereiken bij een storing. De Vaillant warmtepompen en ketels, daarentegen zijn ontworpen met het werk van de installateur in gedachten.” Als er dan toch nog iets zou misgaan, dan kan de vakman rekenen op ondersteuning vanwege de fabrikant. Belangrijk daarbij is dat Vaillant samen met de vakman naar een oplossing zoekt.

Voor een installateur die service wil leveren, zoals Harry Dewulf, is dat aspect cruciaal. Er zijn een aantal installatiebedrijven op de markt die alleen maar geïnteresseerd zijn in de verkoop. Eenmaal het toestel geplaatst is, willen ze er vooral niets meer mee te maken hebben. Harry Dewulf wil echter een band op lange termijn met de klanten, wat inhoudt dat hij hen van comfort verzekert. “Als de klanten weten dat ze op je kunnen rekenen, is dat de beste reclame.” is zijn filosofie. Hij kiest dan ook voor fabrikanten die zijn visie delen. Die zorg voor service zetten hem ook aan om de RESCERT-certificatie voor warmtepompen te halen, om kwaliteit te kunnen garanderen aan de klanten.

Comfort verzekerd

De Vaillant flexoTHERM exclusive zorgt voor verwarming, sanitair warm water en passieve koeling in de zomer. Dat laatste draagt bij tot de regeneratie van de warmtebron. Het gezin is ook opgetogen over de werking. Om te beginnen is het comfort verzekerd. Dat is ook belangrijk om potentiële klanten te overtuigen die op bezoek komen. Verder is de werking bijzonder geluidsarm. Het is nauwelijks te merken wanneer het toestel aanslaat. Andere huishoudtoestellen zoals de koelkast of de diepvries maken meer lawaai.

Warmtepompen in de lift

Harry Dewulf merkt een duidelijke kentering in de markt voor warmtepompen op. Toen hij begon met de techniek, was er wel veel belangstelling, maar haakten de klanten af toen de praktische en economische aspecten ter sprake kwamen. Nu zijn de geïnteresseerden meer overtuigd van de voordelen, en zijn ze sneller bereid om de stap te zetten. De strengere eisen voor het E-peil zitten daar voor iets tussen, maar Harry Dewulf ziet ook dat klanten bewuster voor groene oplossingen kiezen, los van strikt economische motieven. Er is echter nog veel werk aan de winkel, vooral qua sensibilisering. Nog al te veel bouwers kiezen voor standaardpakketten, terwijl er met een beetje meer moeite veel betere resultaten te halen zijn.

Een flexibele warmtepomp

De flexoTHERM exclusive-serie warmtepompen van Vaillant is erg breed inzetbaar. Ze kunnen namelijk gekoppeld worden met de warmtebron die het meest aangewezen is in de situatie: bodem, water of lucht. In combinatie met de fluoCOLLECT-scheidingswarmtewisselaar kan het toestel functioneren als een water/water-warmtepomp. Is een lucht/water-warmtepomp gewenst, volstaat het om te toestel aan te sluiten op een aroCOLLECT-buiteneenheid. De flexoTHERM exclusive heeft ook het Green iQ-label. Daarmee onderscheidt Vaillant de producten die zuinig zijn, op een klimaatvriendelijke manier warmte produceren, en verbonden kunnen worden met het internet.

Krijg advies op maat van je woning

Een Vaillant-installateur geeft je graag advies.